Salat inceleme tablosu

Kuranda geçen SALAT kavramına Kuran’ın hangi anlamı yüklemiş olabileceğine dair çalışmalarımı bu tabloda özetliyorum. Şu an herhangi bir Kuran mealini açarsanız orada SALAT= NAMAZ olarak çevrildiğini göreceksiniz. Peki acaba bu gerçekten böylemi? Bu konuyu uzun süredir inceliyorum, sonuçları buradan özet olarak takip edebilirsiniz. Çalışmalarım tamamında olduğu gibi eleştiriye, tartışmaya açıktır.

Not: Tablo, çalışmalarım ilerledikçe güncellenmektedir. (Son güncelleme 13.05.2024, 20:14 eklendi) 

SALAT ص ل و kök harflerinden türemiştir.  Kuran’da aynı Kökten türeyen 99 adet kelime bulunmaktadır.

LİNK    (Linkin açılması biraz zaman arıyor)

El-Mufredat fi Gharib el-Kur’an’da “SALAT” kavramı (ilgili linkte sayfa 598 vd.) : LİNK 

İçerisinde SALAT geçen tüm ayetleri bağlamlarını da dikkate alarak inceleyeceğim ve bu tabloya “ritüel/namaz” anlamı ÇIKTI = V  veya ÇIKMADI = X olarak işaretleyeceğim.

Tablodaki ayet numaraları ilgili yazılara linklidir. Böylelikle “çıktı” veya “çıkmadı” yazarken hangi gerekçe ile bunu yaptığıma dair notları görebilirsiniz. Ayrıca ilgili ayeti anlamak için ayette ilişkili diğer bir kavram var ise bunları da tabloda göreceğiz.

Ayet No Form Sonuç Diğer Kavram
2:3  yukimune es-salate  X
 2:43  ekım es-salate  X
 2:45  es-salat  X
 2:83  X
 2:110  akimus salat X
 2:125
 2:153  salat  X  sabır
 2:157  salavat    X   rahmet
 2:177
 2:238
 2:277
 3:39
 4:43
 4:77
 4:101
 4:102
 4:103
 4:142
 4:162
 5:6 kumtum (qam) X
 5:12
 5:55 yukimune es-salate  X  rüku
 5:58  es-salat   X
 5:91
 5:106 es-salat  X
 6:72
 6:92
 6:162
 7:170  akimussalat    X
 8:3
 8:35
 9:5
 9:11
 9:18 akimussalat X mescid
 9:54 salli X mevt,kabir
 9:71
 9:84
 9:99
 9:103
 10:87   ekım es-salate  X  beyt, kıble
 11:87
 11:114 ekım es-salate X vakit
 13:22
 14:31
 14:37
 14:40
 17:78
 17:110 salat X
 19:31
 19:55
 19:59
 20:14 ekım es-salate X zikr
 20:132
 21:73
 22:35
 22:40 salawat X mescit
 22:41
 22:78
 23:2
 23:9
 24:37
 24:41  salâtehu  X  tesbih
 24:56
 24:58
 27:3
 29:45  akimussalat  X
 30:31  akimussalat  X  vech (30)
 31:4
 31:17
 33:33 akimussalat X beyt
 33:43
 33:56
 35:18 akimussualat X
 35:29
 42:38
 58:13  akimussalat  X  zekat
 62:9  es-salat  X
 62:10  es-salat  X  KDY (link)
 70:22
 70:23
 70:34
 73:20  akimussalat  X
 74:43
 75:31
 87:15
 96:10  sallA  X
 98:5
 107:4  Musallin  X
 107:5  SALAT  X
 108:2

İLGİLİ DİĞER AYETLER:

5:66