Özlü,soylu, sağlam bir söz; toprağa kök salmış, dalları göğe uzanan , sağlam bir ağaç gibidir. Türetici'nin bilgisiyle her çağda ürün verir...

özürlü, bozuk, çürük bir söz , köksüz bir ağaç gibidir;toprağın yüzeyinde savrulup durur;yoktur onun yerleşecek yuvası....( 14 : 24-25-26)

Nisa 6’dan “Kuran’a göre evlenme yaşı” çıkar mı?

Nisa Suresi 6. Ayetin başını şöyle mealliyorlar: Yetimleri, evlenme çağına gelene kadar deneyin; onlarda olgunlaşma görürseniz mallarını kendilerine verin…. Meale göre, diyelim yetim 4 yaşında neden malı var belli değil, kaç yaşına gelecek evlenme yaşı kaç belli değil, belli olmayan evlenme yaşını bulduk diyelim nasıl deneyeceğiz ne yapacağız belli değil,…

Neden mevcut/yaygın/kabul edilmiş olan tüm mealler birbirinin aynısı diyorum?

Ben bir meal yazacak olsam kimse kitap olarak basmaz veya meal web sitesine koymaz. Bu sebeple başlıkta "mevcut/yaygın/kabul edilmiş" meal ifadesine yer verdim. Yazıdaki eleştirim/sorularım/tespitlerim  "mevcut/yaygın/kabul edilmiş" mealler içindir. Düşünün iki temel paradigma, iki temel bakış açısı var. Birisi “Kuran hadisler/rivayetler ve bunların ürünleri olan tefsir, siyer, kelam, kıraat gibi…

Kuran’da geçen “ziynet” kavramı üzerine

Arapça zyn kökünden gelen zīna(t) زِينة “süs, bezeme” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça zāna زَانَ “bezedi” fiilinin fiˁla(t) vezninde ism-i merresidir. Hangi sözlüğe bakarsanız bakın, ziynet “süs, takı, değerli eşya vb. anlamına” gelir. Fakat Kuran’ı Kuran ile anlamaya çalışırsak; bu kavrama Kuran’ın başka bir anlam yüklediğini göreceğiz. Bu yazı  “Kuran’ı Kuran ile anlarım” dedikleri halde bir türlü anlaşamadığımız, aynı noktada buluşamadığımız bazı arkadaşlar için bir yöntem yazısı olsun.…

Kuran’da vücuh ve nezair mi var?

Sevgili “ben Kuran’ı yalnız Kur’an ile anlarım” diyen dostlar. Bu yazı size. Çünkü “rivayetler olmadan Kur’an anlaşılamaz” diyenler kendi içlerinde oldukça tutarlıdır. Kavl’lerine sadık davranıyorlar. Siz “ben Kuran’ı yalnız Kur’an ile anlarım” deyip “rivayetler olmadan Kur’an anlaşılamaz” diyenlerle kıyasıya bir mücadeleye girişiyorsunuz ancak mealleriniz yüzde 99 oranında aynı. Bu yazıda…

Allah, bir sivrisineği ve onun üzerinde bir şeyi örnek vermekten çekinmez mi yazıyor?

2:26 MEALİ : Allah, bir sivrisineği ve onun üzerinde bir şeyi örnek vermekten çekinmez. İman edenler, onun Rab'lerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler, ama kafirler: -Allah, bu misalle ne demek istiyor? derler. Allah, bu misalle bir çoklarını şaşkınlıkta bırakır, bir çoklarını da doğru yola çıkarır, şaşkın bırakılanlar yalnızca yoldan çıkanlardır.…

Yalnızca Kur’an ne demektir?

Yalnızca Kur’an ne demektir? “Ben öncelikle Kitab’ı açar okur, anlamaya çalışırım” demek değil midir? “Hadisler dinin kaynağı değildir” diyenlerin; eğer samimi iseler; öncelikle “hadis/tarih/geçmiş/günümüz/gelecek” hiçbir şeye bakmadan sadece Kitab’ı okumayı denemeleri gerekmez mi? Örneğin: 2:144  Kad nerâ tekallube vechike fî-ssemâ-(i)(s) felenuvelliyenneke kibleten terdâhâ(c) fevelli vecheke şetra-lmescidi-lharâm(i)(c) vehayśu mâ kuntum fevellû vucûhekum şetrah(u)(k) ve-inne-lleżîne ûtu-lkitâbe leya’lemûne…

Mustafa Öztürk dinden mi çıktı?

Size bir okuma parçası sunarak yazıma başlayayım: Öğretmen Öğrencilerini Arıyor Dünyayı kurtarmak için içten bir arzu duyulması şarttır.Şahsen başvurun. Gazetedeki bu üç satırlık ilan, yaşam boyu sürecek bir maceranın başlangıcıydı... Tarih boyunca yazılmış en etkileyici ruhsal maceralardan biri olarak kabul edilen İsmail, basıldığı andan günümüze kadar yirmiden fazla dile çevrildi.…

Kuran’da evlatlıkla evlenme, Kuran’ı eğip bükmek suçlaması ve bizim müslümanlar

Çok kısa bir yazı olacak. Ateistlerin her eleştiride dillerine doladıkları, bizim müslümanların da türlü şekillerde savundukları, buna karşın ateistlerin de “Kuran’ı eğip bükmek ile” karşı tarafı suçladıkları ayetler listesinde ilk 10’a Ahzab 37 girer. Bu ayette güya “evlatlıkla evlenme” konusu var. Ayetin aslında ne dediği konusunda  hiçbir şey yazmayacağım. Sadece…

Meal Notları: Alemlerin rabbi ne demek?

Rum Suresi 22. ayet:                  Harekeli/noktalamalı ve otantik yazıma göre, burada yazan kelime ittifakla BİLENLER olarak meallenmiş. ALİMİYN... Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, BİLENLER (ALİMİYN) için gerçekten ayetler vardır. Fakat birebir aynı yazıma sahip…

Meal notları: Zıhar, anamın sırtı gibisin ne demek?

Koca, hanımına kızdığı zaman, "Sen bana annemin sırtı gibisin” dediğinde, zıhâr yapmış oluyordu. Bunun sonucunda kadın, kocasına ebedî olarak haram olduğu gibi başkasıyla evlenmesi de söz konusu olmuyordu. İşte bu uygulama, kadını haram kılma konusunda boşanmanın en ağır şeklini ifade ediyordu. Kaynak: Kuran değil! Tevbe Suresi 4. ayette geçen ve birebir…
1 2 3 20