Özlü,soylu, sağlam bir söz; toprağa kök salmış, dalları göğe uzanan , sağlam bir ağaç gibidir. Türetici'nin bilgisiyle her çağda ürün verir...

özürlü, bozuk, çürük bir söz , köksüz bir ağaç gibidir;toprağın yüzeyinde savrulup durur;yoktur onun yerleşecek yuvası....( 14 : 24-25-26)

Kuran’da secde kavramı

“Secde” kavramının Kuran’da  “ikna olma, razı olma, kabul etme, işitme ve boyun eğme” gibi anlamlarda kullanıldığını düşünmekteyim, buna dair pek çok delil var. Bu yazıda, bu düşünceme zıt gözüken bir ayeti konu edinmek istedim. Fussilet 37: Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir. Güneşe (el-şems)  ve ay (el-kamer)'a secde etmeyin,…

Kuran-ı Kerim bir defada mı indirilmiştir?

Kuran aslında anlaması sanıldığı kadar zor olmayan bir Kitap’tır. Fakat, 5:13 ayetinde de belirtildiği üzere birileri kelimeleri yerlerinden kaydırdığı için, asıl anlamdan öyle uzaklaşmışız ki, yöntem değiştirmeden anlamak çok zor oluyor. Bu sebeple anlaması zor bir Kitap sananlar var, veya o hale getirenler… Zorluğu şu belirliyor: Yönteminiz dışarıdan bir bilgi…

Kadının ziyneti neresi? (meal notları)

Kuran çalışırlarına, çalışma notlarımdır. İleri seviye bir konudur. Kuran'ı hiç çalışmamış ( veya ilgili ayetleri ve bağlamına dahil olan ayetleri çalışmamış) birisinin yazıda geçen kavramları çalışıp bizzat şahit olması gerekmektedir. “…..velâ yubdîne zînetehunne illâ mâ zahera minhâ (Nur 31) “ 8 ve la ve 9 yubdine göstermesinler بدو 10 zinetehunne…

Dr. Sonia Cihangir’in ‘Kur’an’daki Namaz’ isimli muhteşem kitabından anladıklarım ve kendi yorumlarım

Notum: Sonia Cihangir'in ilgili kitabını okudum. "Salatın ritüel anlamı da vardır" görüşünün incelendiği bölümler çok yüzeysel geçilmiş kanısındayım. Tam oturmayan noktalar olduğunu düşünmekteyim. Salat ile ilgili tüm ayetleri tamamlayınca bir inceleme/eleştiri yazısı yazmayı düşünüyorum. Ancak konuya neşter vurması açısından oldukça faydalı bir kitap. Konu sosyal medyada çok tartışıldı fakat bu…

Peygamberin Hanımları ile İlgili Ayetler (Meal Notları)

İki soru sorup bırakacağım. Takdir sizin... Ahzab 28: Yâ eyyuhâ-nnebiyyu kul li-ezvâcike.. Kullanılan kavram : Zevc Zevclerine de ki.... Nasıl çevriliyor? Ey peygamber, eşlerine /hanımlarına/karılarına söyle.... Ahzab 30: Yâ nisâe-nnebiyyi  Kullanılan kavram: Nisa Ey peygamberin eşleri, hanımları... Soru 1: Ahzab 28'de ZEVC, Ahzab 30 'da NİSA kavramları geçiyor. Bu iki kavramı…

Müteşabih ayetleri anlayamaz mıyız?

Konu ile ilgili çok uzun ve detaylı bir yazı yazdım ama sonra sadeleştirip ulaştığım sonucun temel gerekçelerini sunarak, daha sade bir şekilde sunmaya  karar verdim. (Benim bulgularımı kendi bulgularınız ile birlikte siz de çalışın, fikir alışverişinde bulunalım.) 3:7 Ayetinin yaygın/kabul edilmiş meali Sana kitabı indiren O’dur. Onun (Kur’an) bir kısım…

Kuran’da cariye ve köle var mı?

Yine bir misafir yazı. Ebu Harras ismiyle bana maille ulaşan arkadaşımızın çalışma notları. Olduğu gibi yayınlıyorum. Notların bitiminde benim de bir iki kelamım olacak. Not: Lütfen sosyal medyada çalışmalarınızı heba etmeyin. Eskiden forumlar vardı. Bu forumların veritabanları forum sahiplerine ait idi. Sonra birileri bu forumlarda biriken bilgilerden tedirgin olmuş olacak…

Muhammed 4 meal notları

Kur’an çalışan bir arkadaşımız bana Muhammed Suresi 4. Ayet üzerinde yaptığı bir inceleme notunu maille iletti. Öncelikle onun notlarını sizlerle “misafir yazılar” kısmında paylaşıp ardından benim tuttuğum notları sizlerle paylaşacağım. Akadaşımızın notları: Öncelikle Regabet رَقَبَةٍ kelimesi Kuranı kerimin her yerinde boyunduruk Altındakiler(esirler)için kullanılmaktadır. Buradaki durum Türkçe’de kullanılan "kelepçe vurmak" ile…

Nahl Suresi 81. Ayet (meal notları)

Bu yazıda 16:81 ayetinin bütününü incelemeyeceğim. 16:81 Vallahu ceale lekum mimma halaka zılalen ve ceale lekum minel cibali eknanen ve ceale lekum serabile tekikumul harra ve serabile tekikum be'sekum, kezalike yutimmu ni'metehu aleykum leallekum tuslimun. Ayetin meali : Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar…
1 2 3 19