Özlü,soylu, sağlam bir söz; toprağa kök salmış, dalları göğe uzanan , sağlam bir ağaç gibidir. Türetici'nin bilgisiyle her çağda ürün verir...

özürlü, bozuk, çürük bir söz , köksüz bir ağaç gibidir;toprağın yüzeyinde savrulup durur;yoktur onun yerleşecek yuvası....( 14 : 24-25-26)

Kuran’da evlatlıkla evlenme, Kuran’ı eğip bükmek suçlaması ve bizim müslümanlar

Çok kısa bir yazı olacak. Ateistlerin her eleştiride dillerine doladıkları, bizim müslümanların da türlü şekillerde savundukları, buna karşın ateistlerin de “Kuran’ı eğip bükmek ile” karşı tarafı suçladıkları ayetler listesinde ilk 10’a Ahzab 37 girer. Bu ayette güya “evlatlıkla evlenme” konusu var. Ayetin aslında ne dediği konusunda  hiçbir şey yazmayacağım. Sadece…

Meal Notları: Alemlerin rabbi ne demek?

Rum Suresi 22. ayet:                  Harekeli/noktalamalı ve otantik yazıma göre, burada yazan kelime ittifakla BİLENLER olarak meallenmiş. ALİMİYN... Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, BİLENLER (ALİMİYN) için gerçekten ayetler vardır. Fakat birebir aynı yazıma sahip…

Meal notları: Zıhar, anamın sırtı gibisin ne demek?

Koca, hanımına kızdığı zaman, "Sen bana annemin sırtı gibisin” dediğinde, zıhâr yapmış oluyordu. Bunun sonucunda kadın, kocasına ebedî olarak haram olduğu gibi başkasıyla evlenmesi de söz konusu olmuyordu. İşte bu uygulama, kadını haram kılma konusunda boşanmanın en ağır şeklini ifade ediyordu. Kaynak: Kuran değil! Tevbe Suresi 4. ayette geçen ve birebir…

Adem’in yaratılışı İsa gibidir, ne demektir?

Başlığı İslami fetvalar verme iddiasında olan bir web sitesinden aldım. Kuran'da böyle yazmıyor. 3:59 İnne mesele isa indallahi ke meseli adem, halakahu min turabin summe kale lehu kun fe yekun. Ayetin kırmızı renk ile belirttiğim kısmının çevirisi şu şekildedir: Allah katında İsa'nın misali Adem'in misali  gibidir, Devamında bu misalin ne…

Kuran’da secde kavramı

“Secde” kavramının Kuran’da  “ikna olma, razı olma, kabul etme, işitme ve boyun eğme” gibi anlamlarda kullanıldığını düşünmekteyim, buna dair pek çok delil var. Bu yazıda, bu düşünceme zıt gözüken bir ayeti konu edinmek istedim. Fussilet 37: Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir. Güneşe (el-şems)  ve ay (el-kamer)'a secde etmeyin,…

Kuran-ı Kerim bir defada mı indirilmiştir?

Kuran aslında anlaması sanıldığı kadar zor olmayan bir Kitap’tır. Fakat, 5:13 ayetinde de belirtildiği üzere birileri kelimeleri yerlerinden kaydırdığı için, asıl anlamdan öyle uzaklaşmışız ki, yöntem değiştirmeden anlamak çok zor oluyor. Bu sebeple anlaması zor bir Kitap sananlar var, veya o hale getirenler… Zorluğu şu belirliyor: Yönteminiz dışarıdan bir bilgi…

Kadının ziyneti neresi? (meal notları)

Kuran çalışırlarına, çalışma notlarımdır. İleri seviye bir konudur. Kuran'ı hiç çalışmamış ( veya ilgili ayetleri ve bağlamına dahil olan ayetleri çalışmamış) birisinin yazıda geçen kavramları çalışıp bizzat şahit olması gerekmektedir. “…..velâ yubdîne zînetehunne illâ mâ zahera minhâ (Nur 31) “ 8 ve la ve 9 yubdine göstermesinler بدو 10 zinetehunne…

Dr. Sonia Cihangir’in ‘Kur’an’daki Namaz’ isimli muhteşem kitabından anladıklarım ve kendi yorumlarım

Notum: Sonia Cihangir'in ilgili kitabını okudum. "Salatın ritüel anlamı da vardır" görüşünün incelendiği bölümler çok yüzeysel geçilmiş kanısındayım. Tam oturmayan noktalar olduğunu düşünmekteyim. Salat ile ilgili tüm ayetleri tamamlayınca bir inceleme/eleştiri yazısı yazmayı düşünüyorum. Ancak konuya neşter vurması açısından oldukça faydalı bir kitap. Konu sosyal medyada çok tartışıldı fakat bu…

Peygamberin Hanımları ile İlgili Ayetler (Meal Notları)

İki soru sorup bırakacağım. Takdir sizin... Ahzab 28: Yâ eyyuhâ-nnebiyyu kul li-ezvâcike.. Kullanılan kavram : Zevc Zevclerine de ki.... Nasıl çevriliyor? Ey peygamber, eşlerine /hanımlarına/karılarına söyle.... Ahzab 30: Yâ nisâe-nnebiyyi  Kullanılan kavram: Nisa Ey peygamberin eşleri, hanımları... Soru 1: Ahzab 28'de ZEVC, Ahzab 30 'da NİSA kavramları geçiyor. Bu iki kavramı…
1 2 3 19