Şirk nedir?

Açıklama: Bu yazının amacı bazı insanları “müşrik, kafir vs.” diye bir şeylerle itham etmeye çalışmak değildir. Bu benim haddime düşmez ve meşguliyet alanıma girmez. Kuran’ı herhangi bir çeviriden bir kez baştan sona ilk defa okuyan birisine “aklında en çok ne kaldı, en çok hangi konu tekrar edilmiş?” diye sorsak, kuvvetle muhtemel “şirk” kavramının çok sık […]

Share

Kuran çoğunlukla erkeklere mi hitap ediyor?

Kuran’da hitap  erkeğe ve/veya kadına ise bu ayetlerde özellikle belirtiliyor. Bunun haricindeki “sadece erkeklere hitap” imiş gibi durumlar Arapça’nın özelliğinden kaynaklanıyor. Fakat benim gibi şüpheci biri iseniz şu soruyu sorabilirsiniz. Gramer kuralları da zamanla değişim gösterebilir. Şimdi nereden bileceğiz karşımızdaki bir durumu kurtarmak için yorum mu yapıyor yoksa gerçeği mi söylüyor? Bunun cevabını yine Kuran […]

Share

Hadisler vahiy midir?

Kuran dışında peygamberimize vahiy gelmiş midir? Neden olmasın? Allah nebisine büyük bir görev yüklemiş ve zaman zaman onu desteklemiş, yönlendirmiş olabilir. Bu konuda Kuranda işaretler var. Doğrusunu Allah bilir. Fakat bu Kuranda hiç yer almayan haram ve helallerin de peygamberimiz tarafından bildirilen vahiyler olduğuna yeterli bir delil midir? Bir tarafta Kur’an ve O’nda yer alan […]

Share

Kur’an ve kölelik meselesi

Küçükken oynan bir oyun vardır.  Birisi gelir ve size cevabı hep “beyaz” olan sorular sorar ve sorularına çok hızlı cevap vermenizi ister. Oyunun bir kuralı vardır; düşünerek cevap vermek yasaktır: Sorular ardı ardına gelir: “Tuz ne renk”, “şeker ne renk”, doktorun gömleği ne renk”… Burada amaç zihninizi “beyaz” rengine odaklamaktır. Ve sonunda final sorusu gelir: İnek ne içer? Burada cevap %99 “süt!” olacaktır. Çünkü beyaz rengine şartlanan zihnimiz inek ile süt ilişkisini kurar ve hızlı düşünmek kuralını çiğnememek adına cevabı verir.

Daha önceki yazılarımda Kuran’da asla geçmeyen bir kelime olan “cariye” kelimesinin çevirilere nasıl girdiği konusunu ayrıntılı incelemeye çalışmıştım. Tabi mesele aslında ilgili tüm kelimeleri incelemeden kapanmıyor bu da bir gerçek. Çünkü meseleyi anlamada tam ve çelişkisiz bir sonuca ulaşmak için karşımıza “köle, cariye” olarak çıkan tüm kelimelerin Kur’anda nasıl kullanıldığını incelememiz lazım. Daha önceki yazılarda özellikle “cariye” kelimesi üzerine yoğunlaşmıştım. Bu yazıda da meselenin başka bir boyutundaki bulgularımı paylaşmaya çalışacağım.

Devamı hakkındaKur’an ve kölelik meselesi

Share

Peygambere itaat nedir?

Aslında yazının başlığını bilerek hatalı koydum. Amacım bir konuya dikkat çekmektir. Çünkü önce iki kavrama açıklık getirmek gerekmektedir. Resul ve Nebi kavramı. Çünkü Kuran’da bu iki kavram ayrı ayrı kullanılmıştır ve farklı fonksiyonlar ifa etmektedir. Allah öylesine kelime kullanmaz!

Devamı hakkındaPeygambere itaat nedir?

Share

Zor bir soru: Araf 35

Hiç sözü uzatmadan adım adım gidelim: Sorum şu: “Adem oğullarına hitap ile başlayan ilgili üç ayette ( 26-27 ve 31. ayetlerde) hitap ayetin ilk indiği an’dan itibaren kıyamete kadar tüm insanlığa değil midir? Peki ya yine aynı hitap ile başlayan 35. ayet?   Araf 26: Ey âdemoğulları! Şu bir gerçek ki size, edep yerlerinizi örtecek […]

Share

Taha Suresi 114 ve dinin kaynağı konusunda bir soru

Konuyu  hemen kestirmeden söyleyeyim; “yalnızca Kur’an” meselesi veya bir başka ifadeyle “hadislerin dinin kaynağı olup olmadığı” meselesi.  Bu konuda oldukça çok yazı,makale,görüş okudum. Bu yazıda bu konudaki tartışmaları ve verilen cevapları tekrar edip yazıyı uzatmak istemiyorum.  (Dileyenler Google’a “yalnızca Kuran” yazıp veya “hadisler dinin kaynağı mıdır?” yazıp bu konudaki tartışmaları okuyabilirler.) Bu yazıda bir görüş belirtmekten ziyade temel bir soru soracağım. Belki bir çok ayrıntının içinde boğulmaktansa şöyle az biraz geriye çekilip konuya biraz daha geniş perspektiften bakmanın yararı vardır.

Devamı hakkındaTaha Suresi 114 ve dinin kaynağı konusunda bir soru

Share

Kur’an insan sözü mü?

Hatta derler ki: Bu sözler, saçmasapan rüyadan ibaret, belki de kendisi uyduruyor bunları, hatta o, bir şair. Değilse neden evvelkilere gönderildiği gibi bize bir mucize gösteremiyor? (Enbiya-5) 


فِي البَدءِ خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالأرْضَ – Başlangıçta Allah göğü ve yeri yarattı (Eski Ahit -Yaratılış -1)

O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. O’nun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir! Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O’dur. (En’am 101)

“Allah, çocuk edindi” dediler. O, bundan uzaktır. Hayır! Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ındır. Hepsi O’na boyun eğmiştir. O, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Bir şeyin varolmasını istediğinde, ona sadece “ol” der ve o şey de hemen oluverir. (Bakara- 116- 117)


Devamı hakkındaKur’an insan sözü mü?

Share

Siccin nedir? (1)


Özet: Bu yazı,  Kuran’da aynı harf ve hareke dizilimiyle  toplam 13 defa geçen “vemâ edrâke” ifadesini  “….sana bildiren nedir?” olarak anlamayı tercih ettiğimizde bize ne tür açılımlar sağlayacağına ilişkin bulgularımı paylaştığım yazıların ilkidir. 


 

Aslında bu yazının konusu “siccin nedir” değil. Yazım için bu başlıkta karar kılmamın nedeni, benim bu soruyu sormak suretiyle ile ulaştığım bulguları sizlerle paylaşmak. Çünkü “siccin nedir” sorusu beni topam 13 tane ayeti incelememi gerektirecek bir sorgulama zincirini başlattı.

Ama önce bu soruya nasıl ulaştığımı da sizlerle paylaşayım çünkü önemli:

Devamı hakkındaSiccin nedir? (1)

Share

Ondokuz konusuna giriş

Bu yazının başlığını aynen alıp internette tarama yaparsanız karşınıza konu hakkında detaylı bilgiler veren pek çok site muhakkak çıkacaktır. Bu yüzden benim bu yazıda güttüğüm amaç, sizlere on dokuz sisteminin varlığını ispatlamaya çalışmak ya da yokluğunu savunmak olmayacak.

Bu yazıda esas olarak ben , 19’un tüm müslümanlarca incelenmesi gereken bir konu olduğunu vurgulamaya ve ispatlamaya çalışacağım.

Devamı hakkındaOndokuz konusuna giriş

Share

Kur’an ayeti olmayan vahiyler

Başlık olarak seçtiğim ifade bana ait değil. Ancak nesh gibi, recm gibi bazı meseleler gündeme gelince genellikle böyle ya da benzer bir ifadeyle cevap veriliyor. Bu konulara hiç girmeden önce bir alıntı yapmak istiyorum, sonra da bir soru gündeme getirmek istiyorum :  “Peygamberimize (asm) gelen her emir ve yasak Allah’ın vahiyle bildirmesi sonucu oluyordu. Ancak […]

Share

Nebi ve Resul Farkı

Ahzab Suresi(33),  40. Ayet aşağıdaki şekillerde çevrilmiş: “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Diyanet Vakfı Çevirisi) “Muhammed, sizden birisinin babası değildir ve fakat Allah’ın resûlüdür ve peygamberlerin sonuncusu ve Allah, her şeyi bilir.” (Abdülbaki Gölpınarlı Çevirisi) Sanırım, Resul ve Nebi konusundaki tartışmaların çoğunun […]

Share

Kur’an Çevirilerinde Cariye

Bir önceki yazımda Kur’anda “cariye” diye bir kelimenin kullanılmadığından bahsetmiştim. Bu yazıda benim bulabildiğim, içerisinde cariye kelimesi geçen çevirileri size sunacağım.Fakat asla unutulmamalıdır ki, çevirmenler başka başka ifadeleri ( genellikle ma meleket eyman ifadesini) hep cariye olarak çevirmişler. Bundan sonraki yazılar ilgili ayetlerin incelenmesinden oluşacaktır. İşte o çeviriler: 2/221 : İman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz bile, putperest […]

Share