Siccin nedir konusu ve Hakka Suresi (3)

Konu ile ilgili yazılarımın üçüncüsü olan bu yazıda hazırladığım bir tabloyu sunarak başlamak istiyorum:

Ayet no Ayet Kişi Çeviri
74/27 Vemâ edrâke mâ sekar(u) Ali Bulaç Cehennem (sakar) nedir, sen bilir misin?
74/27 Vemâ edrâke mâ sekar(u) Hayrat Neşriyat Sakar’ın ne olduğunu, sana ne bildirdi?
74/27 Vemâ edrâke mâ sekar(u) Edip Yüksel Sakar nedir bilir misin?
82/17 Vemâ edrâke mâ yevmu-ddîn(i) Ali Bulaç Din gününü sana bildiren şey nedir?
82/17 Vemâ edrâke mâ yevmu-ddîn(i) Kadir Çelik Hesap gününü sana bildiren şey nedir?
90/12 Vemâ edrâke mâ-l’akabe(tu) Ali Bulaç Sarp yokuşun ne olduğunu sana öğreten nedir?
90/12 Vemâ edrâke mâ-l’akabe(tu) Hayrat Neşriyat O sarp yokuşun ne olduğunu sana ne bildirdi?
104/5 Vemâ edrâke mâ-lhutame(tu) Ali Bulaç Hutame’nin ne olduğunu sana bildiren nedir?
104/5 Vemâ edrâke mâ-lhutame(tu) Hayrat Neşriyat (Ey Resûlüm!) Hutame’nin ne olduğunu sana ne bildirdi?
104/5 Vemâ edrâke mâ-lhutame(tu) Yaşar Nuri Öztürk Hutame’nin ne olduğunu sana öğreten nedir?
104/5 Vemâ edrâke mâ-lhutame(tu) Elmalılı H.Y Ve bildin mi hutame ne?
101/10 Vemâ edrâke mâ hiyeh Ali Bulaç Onun ne olduğunu (mahiyetini) sana bildiren nedir?
101/10 Vemâ edrâke mâ hiyeh Hayrat Neşriyat (Ey Resûlüm!) Onun (o Hâviye’nin) ne olduğunu sana ne bildirdi?
101/10 Vemâ edrâke mâ hiyeh Suat Yıldırım Onun ne olduğunu bilir misin? 
86/2 Vemâ edrâke mâ-ttârik(u) Ali Bulaç Tarık’ın ne olduğunu sana bildiren nedir?
86/2 Vemâ edrâke mâ-ttârik(u) Hayrat Neşriyat Târık’ın ne olduğunu sana ne bildirdi?
97/2 Vemâ edrâke mâ leyletu-lkadr(i) Ali Bulaç Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir?
97/2 Vemâ edrâke mâ leyletu-lkadr(i) Edip Yüksel Kudret Gecesi ne kadar önemlidir, bilir misin?
97/2 Vemâ edrâke mâ leyletu-lkadr(i) Yaşar Nuri Öztürk Kadir Gecesi’nin niteliğini sana gösteren nedir?
77/14 Vemâ edrâke mâ yevmu-lfasl(i) Ali Bulaç Bu ayırma gününü sana ne bildirdi?
77/14 Vemâ edrâke mâ yevmu-lfasl(i) Yaşar Nuri Öztürk Ayrım ve hüküm gününü sana bildiren nedir?
77/14 Vemâ edrâke mâ yevmu-lfasl(i) Diyanet Hüküm ve ayırım gününü sen ne bileceksin.
77/14 Vemâ edrâke mâ yevmu-lfasl(i) H.B. Çantay Bu ayırd etme gününü (n ehemmiyyetini) sana hangi şey bildirdi?

Aşağıdaki listede de aynı harf ve hareke dizilimi ile Kur’an’da  “Vemâ edrâke mâ…” kalıbıyla başlayan tüm ayetleri görebilirsiniz.

Hâkka/3
Müddessir/27
Mürselât/14
İnfitâr/17
İnfitâr/18
Mutaffifîn/8
Mutaffifîn/19
Târık/2
Beled/12
Kadr/2
Kâri’a/3
Kâri’a/10
Hümeze/5

Bulgum şudur ki; “Vemâ edrâke mâ…” ifadesi ile başlayan bu ayetlerde, sanki Allah devamında bir tanım vermiyor da işaret ettiği olguyu tanımamız/bilebilmemiz/idrak etmemiz için bize ipuçları veriyor. Merak edenlerin inceleyebilmesi için bu ayetleri yukarıda bir liste halinde verdim. Lütfen siz de ayetleri bu bakış açısıyla tekrar inceleyin.

Bakın Hakka Suresinde söylemek istediğim husus daha bir netlik kazanıyor.  Ayetleri bir “….. nedir,bilir misin?” şeklinde anlam vererek okuyun bir de “…bildiren nedir?” olarak okuyun.


Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

1. el-Hâkka/geleceği kuşkusuz olan şey!

2. Nedir o hâkka?

3. O hâkkanın (gerçekleşecek olanın) niteliğini sana bildiren nedir? ( Vemâ edrâke mâ-lhâkka(tu))

4. Semûd ve Âd kâriayı/başa çarpan olayı yalanlamıştı.

5. Bunun üzerine Semûd, bir doğal felaket ile helâk edildi.

6. Âd ise gürleyen sesle gelen rüzgârlı bir fırtınayla mahvedildi.

7. Onu, onların üzerine yedi gece-sekiz gün hiç ara vermeden saldı. Topluluğu orada yerlere serilmiş görürsün. İçleri boşaltılmış hurma kütükleri gibidirler.

8. Onlardan geri kalan birşey görüyor musun?


 

Bize Semud ve Ad kavimlerinin başına ne geldiğini bildiren şey yine Kur’andır. Bir de şu ayet:

ALİ İMRAN 3/137.
Sizden önce neler gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin de, yalancıların sonunun ne olduğuna bir bakın.
Peki sizce gerçekleşecek olanı bize bildiren nedir?

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*