Kuranı doğru anlamada bir yöntem çalışması: Kuran’da demir inmemiştir

İnsan doğası gereği ünsiyet sahibidir, biraz sonra değineceğim sebeplerle bilinçli veya bilinçsiz olarak meselelere kendisini konumlandırdığı taraftan bakar ve olguları bu doğrultuda açıklama eğilimindedir. Bunu, halk düzeyinde en net futbol ve siyaset alanında gözlemleriz. Bir pozisyonun tıpatıp aynısı kendi tuttuğu takımın başına gelince penaltı değildir fakat karşı takım için net…

Maide Suresi 106. ayet ve namaz

Kuran’da geçen salat kavramını incelediğim yazılara devam ediyorum. Tüm sonuçları salat inceleme tablosuna linkliyorum oradan topluca takip edebilirsiniz. Bu yazıda, 5:106 ayetinde geçen salat kavramını inceleyeceğim. Şöyle bir meal verilmiş: … Ancak onları, namazdan sonraya dek alıkoyun… 5:106-107-108 ‘de bir konu anlatılıyor. Açıkçası bu konuyu henüz çalışmadım. Bakılması gereken kavramlar var.…

Kuran’da münafık kavramı

Çalışma notudur. Tamamını yayınlıyorum. Kuran’ı en iyi Kuran açıklar diyen bazılarının aynı zamanda “kelimelerdeki çok anlamlılığa dikkat etmek, ona göre mana vermek” gibi bir iddiaları daha var. Özellikle “salat” konulu çalışmalarda bu ayrılığa sık sık düşüyoruz. Bu konuda ayrıca bir yazı yazmayı düşünüyorum. Bu yazı “kelimelerdeki çok anlamlılığa dikkat etmek,…

“Kuran’da kadın ve erkek (II) : Zevc Kavramı

Bir önceki yazımda girişini yaptığım "Kuran’da kadın ve erkek: Nisa, rical, ünsa, zeker, imraat, emerae ve Kuran’da eril-dişil gramer yapısı kullanımı" konusunu incelemeye devam ediyorum. Bu yazıda "zevc" kavramını incelemeye çalışacağım. İlk yazı için link Kuran'a göre kadın erkek eşit midir? Kuran kadınları erkeklerden daha aşağıda mı görür? Kuran'da erkek…

Tevbe 18-19 hakkında ve salat hakkında kısa bir not

9: 18 İnnemâ ya’muru mesâcida(A)llâhi men âmene bi(A)llâhi velyevmi-l-âḣiri veekâme-ssalâte veâtâ-zzekâte velem yaḣşe illa(A)llâh(e)(s) fe’asâ ulâ-ike en yekûnû mine-lmuhtedîn(e) 9:19 ce’altum sikâyete-lhâcci ve’imârate-lmescidi-lharâmi kemen âmene bi(A)llâhi velyevmi-l-âḣiri vecâhede fî sebîli(A)llâh(i)(c) lâ yestevûne ‘inda(A)llâh(i)(k) va(A)llâhu lâ yehdî-lkavme-zzâlimîn(e) 9:18: Allah'ın mescidlerini, yalnızca Allah'a ve ahiret gününe güvenen, SALATI AYAKTA TUTAN , arınmayı sağlayan ve Allah'tan…

Kuran’da kadın ve erkek: Nisa, rical, ünsa, zeker, imraat, emerae ve Kuran’da eril-dişil gramer yapısı kullanımına dair notlar. (1)

GİRİŞ/GEREKÇE 2:282: “…………..ERKEKLERİNİZDEN iki şahit  tanıklık etsin. İKİ ERKEK şahit bulamazsanız dilediğiniz şahitlerden BİR ERKEK ve İKİ KADIN seçiniz ki KADINLARDAN biri yanıldığında diğeri ona hatırlatsın.” “Kuran’da kadının şahitliği” konusunda yukarıda yer alan ayet hakkında 2 Nisan 2014 yılında bu sitede bir yazı yazmış ve şahitlik söz konusu olduğunda “sadece…

Bunca alim yanıldı mı?

Kısa bir yazı olacak... Yaklaşık 4-5 aydır farkında olduğum bir konuydu. Fakat yazıya dökmeye zaman bulamamıştım. Bugün Gürkan Engin'in konu ile ilgili bir video yaptığını gördüm. Videoyu buraya asıyorum. Olur da yarın bir gün sosyal medya platformu ilgili linki kaldırır, değiştirir ise ( çünkü ne yazık ki veritabanı onların, istediklerini…

Salatta sesini kısmak

Kuran'da geçen "salat" kavramının kapsamını araştırdığım yazı dizime devam ediyorum. Tüm sonuçları, "salat inceleme tablosu" linkinden topluca takip edebilirsiniz. Bu yazının birinci bölümünde  inceleyeceğim ayette "salat" kelimesi geçmiyor. Fakat yine de bize "salat" hakkında bir bilgi veriyor. İkinci bölümde ise içerisinde "salat" geçen bir ayete yer vereceğim. Bakalım siz de…

SALAT ve Abdest

Kuran'da geçen "salat" kavramını araştırdığım yazılarıma devam ediyorum. Sonuçları toplu olarak "salat inceleme tablosu"ndan takip edebilirsiniz. Bu yazımın konusu Maide Suresi'nin 6. ayeti. Öncelikle araştırma konumda izlediğim yöntemi kısaca tekrar hatırlatayım. Ben araştırmamın bu aşamasında daha önce hiç bir geleneksel anlayıştan etkilenmemiş ve bunlardan haberi dahi olmayan birisinin gözüyle ayetlere…

Miras ayetlerinde matematiksel hata

Mısırdan Çıkış (Tevrat) 15 Mısır Kralı, Şifra ve Pua adındaki İbrani ebelere şöyle dedi:   16 "İbrani kadınlarını doğum sandalyesinde doğurturken iyi bakın; çocuk erkekse öldürün, kızsa dokunmayın."   17 Ama ebeler Tanrı'dan korkan kimselerdi, Mısır Kralı'nın buyruğuna uymayarak erkek çocukları sağ bıraktılar.  18 Bunun üzerine Mısır Kralı ebeleri çağırtıp, "Niçin yaptınız bunu?" diye sordu, "Neden…