Nisa 6’dan “Kuran’a göre evlenme yaşı” çıkar mı?

Nisa Suresi 6. Ayetin başını şöyle mealliyorlar: Yetimleri, evlenme çağına gelene kadar deneyin; onlarda olgunlaşma görürseniz mallarını kendilerine verin…. Meale göre, diyelim yetim 4 yaşında neden malı var belli değil, kaç yaşına gelecek evlenme yaşı kaç belli değil, belli olmayan evlenme yaşını bulduk diyelim nasıl deneyeceğiz ne yapacağız belli değil,…

Kuran’da geçen “ziynet” kavramı üzerine

Arapça zyn kökünden gelen zīna(t) زِينة “süs, bezeme” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça zāna زَانَ “bezedi” fiilinin fiˁla(t) vezninde ism-i merresidir. Hangi sözlüğe bakarsanız bakın, ziynet “süs, takı, değerli eşya vb. anlamına” gelir. Fakat Kuran’ı Kuran ile anlamaya çalışırsak; bu kavrama Kuran’ın başka bir anlam yüklediğini göreceğiz. Bu yazı  “Kuran’ı Kuran ile anlarım” dedikleri halde bir türlü anlaşamadığımız, aynı noktada buluşamadığımız bazı arkadaşlar için bir yöntem yazısı olsun.…

Kuran’da evlatlıkla evlenme, Kuran’ı eğip bükmek suçlaması ve bizim müslümanlar

Çok kısa bir yazı olacak. Ateistlerin her eleştiride dillerine doladıkları, bizim müslümanların da türlü şekillerde savundukları, buna karşın ateistlerin de “Kuran’ı eğip bükmek ile” karşı tarafı suçladıkları ayetler listesinde ilk 10’a Ahzab 37 girer. Bu ayette güya “evlatlıkla evlenme” konusu var. Ayetin aslında ne dediği konusunda  hiçbir şey yazmayacağım. Sadece…

Meal Notları: Alemlerin rabbi ne demek?

Rum Suresi 22. ayet:                  Harekeli/noktalamalı ve otantik yazıma göre, burada yazan kelime ittifakla BİLENLER olarak meallenmiş. ALİMİYN... Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, BİLENLER (ALİMİYN) için gerçekten ayetler vardır. Fakat birebir aynı yazıma sahip…

Kuran’da secde kavramı

“Secde” kavramının Kuran’da  “ikna olma, razı olma, kabul etme, işitme ve boyun eğme” gibi anlamlarda kullanıldığını düşünmekteyim, buna dair pek çok delil var. Bu yazıda, bu düşünceme zıt gözüken bir ayeti konu edinmek istedim. Fussilet 37: Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir. Güneşe (el-şems)  ve ay (el-kamer)'a secde etmeyin,…

Müteşabih ayetleri anlayamaz mıyız?

Konu ile ilgili çok uzun ve detaylı bir yazı yazdım ama sonra sadeleştirip ulaştığım sonucun temel gerekçelerini sunarak, daha sade bir şekilde sunmaya  karar verdim. (Benim bulgularımı kendi bulgularınız ile birlikte siz de çalışın, fikir alışverişinde bulunalım.) 3:7 Ayetinin yaygın/kabul edilmiş meali Sana kitabı indiren O’dur. Onun (Kur’an) bir kısım…

Nahl Suresi 81. Ayet (meal notları)

Bu yazıda 16:81 ayetinin bütününü incelemeyeceğim. 16:81 Vallahu ceale lekum mimma halaka zılalen ve ceale lekum minel cibali eknanen ve ceale lekum serabile tekikumul harra ve serabile tekikum be'sekum, kezalike yutimmu ni'metehu aleykum leallekum tuslimun. Ayetin meali : Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar…

Meal Notları: Nisa 34 ve Rahman 70

Nisa 34'te işaretlediğim yerde SALİHAT diye bir kelime var, ittifakla "SALİHA/İYİ KADINLAR" olarak çevriliyor/anlaşılıyor. Oysa orada "KADIN" kelimesi yok, SALİHAT dişi bir kelime, ama gramer olarak öyle yorumlanıyor. Oysa Kur'an boyunca diğer TÜM "salihat" kavramlarına baktığımda hiç birisinin yanına "KADIN" kelimesi eklenmemiş. Bu yazıda Nisa 34'te yer alan "SALİHAT" kelimesinin…

Meal Notları: Meryem’in Rızkı neydi?

Sadece "rızk" kelimesine ilişkin kavram çalışmasını nasıl yaptığıma dair örnektir. Önce okuyalım: Hanna, çocuğu kundaklayıp, Beytül-Makdis'e götürerek, orada görevli bulunanlara teslim etti. Çocuğun gözetilmesi görevini Yahya (a.s)'nın babası Zekeriyya (a.s) üstüne aldı. Zira onun hanımı, Meryem'in teyzesi veya kardeşi idi (İbnül-Esir, a.g.e., I, 299; Ali Sabûnî, en-Nûbûvve vel-Enbiya, Dımaşk 1985,…
1 2 3 5