Kuran’da secde kavramı

“Secde” kavramının Kuran’da  “ikna olma, razı olma, kabul etme, işitme ve boyun eğme” gibi anlamlarda kullanıldığını düşünmekteyim, buna dair pek çok delil var. Bu yazıda, bu düşünceme zıt gözüken bir ayeti konu edinmek istedim. Fussilet 37: Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir. Güneşe (el-şems)  ve ay (el-kamer)'a secde etmeyin,…

Müteşabih ayetleri anlayamaz mıyız?

Konu ile ilgili çok uzun ve detaylı bir yazı yazdım ama sonra sadeleştirip ulaştığım sonucun temel gerekçelerini sunarak, daha sade bir şekilde sunmaya  karar verdim. (Benim bulgularımı kendi bulgularınız ile birlikte siz de çalışın, fikir alışverişinde bulunalım.) 3:7 Ayetinin yaygın/kabul edilmiş meali Sana kitabı indiren O’dur. Onun (Kur’an) bir kısım…

Nahl Suresi 81. Ayet (meal notları)

Bu yazıda 16:81 ayetinin bütününü incelemeyeceğim. 16:81 Vallahu ceale lekum mimma halaka zılalen ve ceale lekum minel cibali eknanen ve ceale lekum serabile tekikumul harra ve serabile tekikum be'sekum, kezalike yutimmu ni'metehu aleykum leallekum tuslimun. Ayetin meali : Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar…

Meal Notları: Nisa 34 ve Rahman 70

Nisa 34'te işaretlediğim yerde SALİHAT diye bir kelime var, ittifakla "SALİHA/İYİ KADINLAR" olarak çevriliyor/anlaşılıyor. Oysa orada "KADIN" kelimesi yok, SALİHAT dişi bir kelime, ama gramer olarak öyle yorumlanıyor. Oysa Kur'an boyunca diğer TÜM "salihat" kavramlarına baktığımda hiç birisinin yanına "KADIN" kelimesi eklenmemiş. Bu yazıda Nisa 34'te yer alan "SALİHAT" kelimesinin…

Meal Notları: Meryem’in Rızkı neydi?

Sadece "rızk" kelimesine ilişkin kavram çalışmasını nasıl yaptığıma dair örnektir. Önce okuyalım: Hanna, çocuğu kundaklayıp, Beytül-Makdis'e götürerek, orada görevli bulunanlara teslim etti. Çocuğun gözetilmesi görevini Yahya (a.s)'nın babası Zekeriyya (a.s) üstüne aldı. Zira onun hanımı, Meryem'in teyzesi veya kardeşi idi (İbnül-Esir, a.g.e., I, 299; Ali Sabûnî, en-Nûbûvve vel-Enbiya, Dımaşk 1985,…

Meal Notları : Nur 33’de geçen el-Kitab’a mükatebe demişler.

2013 yılında Kuran'ın çalışılması gereken bir Kitap olduğunu anladım ve birlikte yol yürüyecek yol arkadaşları bulabilmek için bu siteyi açtım. Bir diğer amacım da hem kendim için hem de diğer çalışanlar için çalışma notlarımı sunmaktı. Bu amaçla yazmaya devam ediyorum. Tabi, yıllar geçtikçe bulgularım değişiyor. Özellikle Kuran'da geçen "salat" kavramını…

Meal Notları: Zariyat Suresi 12-13-14

Bazen bir konuyu çalışırken, o an direkt konu ile ilgisi olmayan fakat mealini hatalı bulduğum yerler tespit ediyorum. Bu tespit notlarımı kısa kısa sizlerle paylaşacağım. “Kabul” Kuran’da önemli bir kavramdır. Kıble kelimesi de buradan gelir. Öğrendim ki kabulünüz ne ise devamı kabulünüzden (minkabliküm) ilerliyor; o şekilde anlıyorsunuz. Sandığınız şeyler üzerine…

Kuran’da cenaze namazı var mı?

Kuran’da geçen “salat” kavramını incelediğim yazılarıma devam ediyorum. Yazıları ayetlerle ilişkilendirilmiş şekilde LİNK ten inceleyebilirsiniz. 9:84 Onlar arasından ölenin namazını sakın kılma, mezarı başında da durma! Çünkü onlar Allah'ı ve Peygamberini inkâr ettiler ve yoldan çıkmış olarak öldüler. Bu ayet “kafirin cenaze namazı kılınmaz” ve “cenaze namazının ispatı bu ayettir”…

Kuranı doğru anlamada bir yöntem çalışması: Kuran’da demir inmemiştir

İnsan doğası gereği ünsiyet sahibidir, biraz sonra değineceğim sebeplerle bilinçli veya bilinçsiz olarak meselelere kendisini konumlandırdığı taraftan bakar ve olguları bu doğrultuda açıklama eğilimindedir. Bunu, halk düzeyinde en net futbol ve siyaset alanında gözlemleriz. Bir pozisyonun tıpatıp aynısı kendi tuttuğu takımın başına gelince penaltı değildir fakat karşı takım için net…