Siccin nedir : Üzerinde 19 olan ne? (4)

Rakamlanmış kitap olan Kur’an mıdır yoksa Siccin midir? Bunun cevabı konusunda bize Kuran’da aynı harf ve hareke sıralamasıyla 13 defa geçen “Vemâ edrâke…” ifadesi ciddi bulgular veriyor. Siccin’e ilişkin bulgularımı önceki yazılarımda paylaştım. Konuya ilişkin başka bir bulgumu bu dördüncü yazıda paylaşmak istiyorum.

Dr. Necla Yadsıman’ın “Adım Adım Kur’an Dili” isimli kitabının 92. sayfasında Kadr Suresinin 2. ayeti “sana ne bildirdi” şeklinde, 100. ve 101. sayfalarında  Karia Suresinin ilgili ayetleri “sana bildiren nedir?” şeklinde, 104. sayfasında Hümeze Suresinin ilgili ayeti “sana ne bildirdi” şeklinde çevrilmiştir. Bulgum ve iddiam şudur ki  “vema edrake..” ifadesini “…bildiren nedir?” şeklinde anlamak (ki bu şekilde anlamanın keyfi bir anlama olmayacağını yeterince delillendirdim) Kur’anı anlamak açısından durumu çok farklılaştırıyor. Şimdi ne söylemek istediğim daha açık hale gelsin diye bir önceki yazıda verdiğim ilgili 13 ayete ilişkin listeden “bence” en çarpıcı olanını paylaşacağım. Aşağıda bold yazı karakterleri ile alıntıladığım  meal Diyanet mealidir. Ayet sonlarında parantez içerisindeki ifadeler benim yorumlarım olacaktır.


 Müddesir Suresi:  19. Canı çıkasıca, ne biçim ölçtü biçti! 20. Sonra, canı çıkasıca tekrar (ölçtü biçti); nasıl ölçtü biçtiyse! 21. Sonra baktı. 22. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. 23. En sonunda, kibirini yenemeyip sırt çevirdi. 24. “Bu (Kur’an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir.” 25. Bu, insan sözünden başka bir şey değil.”  26. Ben onu sekara (cehenneme) sokacağım.  ( “Se-ga-ra” kelimesi aynı harf ve hareke dizilimi ile Kamer Suresi 48. ayette geçmektedir. ve buradan anlarız ki Sekar “cehennemdir” ki bu konuda Edip Yüksel dahil tüm çeviriciler hemfikirdir-48 ayette geçen sekar kelimesinin cehennem olarak çevrilmesi konusunda hemfikirlerdir- farklı şekilde çevireni tespit edemedim  ) 27. Sen biliyor musun sekar nedir? ( Şimdi buraya dikkat,  “Sekar’ın ne olduğunu sana bildiren nedir? şeklinde çevirmek lazım geldiği bulgusuna ulaştığımı sanırım delilleriyle sundum. İşin ilginci bu ayete kadar diğer 12 ayeti “bildiren nedir” şeklinde çeviren Ali Bulaç dahil çeviricilerin tamamına yakını burayı “bilir misin” şeklinde çevirmiş, ilginç! Oysa ki Allah soruyor: Sekar’ın sana ne olduğunu bildiren nedir? Cevap : Kur’an, Kamer Suresi 48. ayet!! Çünkü mesela ben Kuranda kullanılmış olan bir kelimenin anlamı nedir diye merak edersem ilk önce yine Kur’ana bakıyorum ve aynı şekliyle başka nerelerde hangi bağlamlarda kullanılmış diye bakıyorum, ki burada da baktığımızda Sekar’ın cehennem olduğunu 54/48’den öğreniyoruz) 28. Hem (bütün bedeni helak eder, hiçbir şey) bırakmaz, hem (eski hale getirip tekrar azap etmekten) vazgeçmez o. (Peki, sizce bu ayette artık Sekar’dan mı bahsediliyor yoksa Sekar’ın ne olduğunu bize bildiren Kur’an’dan mı? Burada hala cehennemden bahsedildiğini düşünen bazı çeviriciler “tüm bedeni helak eder…vb” şekillerde çevirirken bazı çeviriciler ise olduğu gibi yani “Ne bakıyye kor ne bırakır-Elmalılı- şeklinde çevirmiş.  ) 29. İnsanın derisini kavurur. (Bir üstteki yaklaşım burada da geçerli. Bu konuda en çok Abdullah Parlıyan meali açıklayıcı olmuş çünkü her iki yaklaşıma göre de meali vermiş : “İnsana gerçek hakikati gösterir” veya “derileri tamamıyla yakıp kavurur.” 30. Üzerinde ondokuz (muhafız melek) vardır. ( İşte en çarpıcı kısım!!!! Üzerinde 19 olan nedir? Sekarın bana ne olduğunu bildiren Kur’an’sa, o Kuran ki ne bakiye koyan ne de bırakan sa, insana gerçek hakikati gösterense, üzerinde 19 olan da yine Kur’andır) 31. Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkarcılar için sadece bir imtihan (vesilesi) yaptık ki, böylelikle, kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin imanını arttırsın; hem kendilerine kitap verilenler hem müminler şüpheye düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler de: “Allah bu misalle ne demek istemiştir ki?” desinler. İşte Allah böylece, dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını, kendisinden başkası bilmez. Bu ise, insanlık için ancak bir öğüttür. (Burada “onların sayısı” ifadesinden ne anlamak gerektiği konusunda sanırım Arapça bilmeyen birisi (benim gibi)  yorum yapamaz. Ancak şimdiye kadar okuduğum tüm yazılarda burada ifade edilen sayının 19 olduğu söyleniyor. Fakat bu ayette geçen ” mâżâ erâda(A)llâhu bihâżâ meśelen ” kısmı benim daha çok dikkatimi çekiyor çünkü aynı harf ve hareke sıralaması ile 2/26’da da geçiyor bu ifade. Bakara suresinin ilgili ayetinde örnek olarak verilen sivrisinek kelimesinin dişi haliyle verildiği ve bunun bir mucize olduğunun yıllar sonra ortaya çıktığı -kanımızı emen sivrisineklerin muhakkak dişi olanlar olduğu bulgusu-  üzerinde tartışılma yapılmaksızın kabul ediliyor. Peki aynı ifadenin geçtiği bu ayette bir mucize olabileceği ihtimali üzerinde neden hiç durulmuyor? Ayette “onların sayısı”nın neden olacakları acaba niye bu kadar ayrıntılı verilmiş? )

08.01.2023- EK ÇALIŞMA NOTU

Yusuf Suresi’nde geçen ve “zindan” olarak çevirdikleri kelime “Sin Cim Nun” kökünden yani siccin ile aynı kökten geliyor.

Siccîn nedir, bilir misin?

Bakınz ve anlayınız Yusuf Suresi…


5 thoughts on “Siccin nedir : Üzerinde 19 olan ne? (4)

 1. Merhaba
  19 ile ilgili Edip Yükselin yazıları var oradan inceleye bilirsin.

  Yazıların için teşekkür ederim.

  Selamlar

 2. sekar astittir 19 ifadesi 12 enerji mridyenı ve 7 çakrayı ifade eder. arapça cin türkçe can bedenimize dikkat çekmektedir.

 3. Cok guzel bir yazi dizisi olmus, tesekkurler. Ben soyle bir soru sormak istiyorum. Sizce, Sekar kuranin adi olamaz mi? (cunku uzerinde 19 var) ve numaralandirilmis kitap siccin de ise ve siccin bir yer ise, hepsini birlestirirsek “sekar siccindedir” anlamina gelemez mi? Tabi buradaki husus siccin kelimesinin anlamini bulmakta ve oldukca kritik.
  Bence cehennemlerin degisik isimleri seklindeki meallerde bazi problemler olabilir. Bunu da arastirmak gerek diye dusunuyorum.

 4. Suyuti’nin El Mütevekkil’de yazdığına göre Farsçada kil tablet anlamına gelen “siccin”e benzer sözcük varmış. Grimme’nin Über einige Klassen südarabischer Lehnwörter im Qoran’da yazdığına göre Habeşçe’de kil tablet anlamına gelen benzer sözcük varmış.

 5. Tevbe 128 hakkında bişi farkettim.
  19:65 Adaşım var mı? diyor Allah.
  17:110 da özellikle rahman adını örnek veriyor. Besmeleye bakarsak “rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla” biçiminde kullanılıyor. Bu durumda peygamberin rahman adını vermek 19:65 ile çelişiyor.
  Fikrinizi isterim.

  Birde bir site önerim var. https://kuranmucizeler.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*