Nursel Durabay’ın “FATİHA-2: “ALEM” DEĞİL “ALİM” DİYENLERE CEVABIM” yazısına cevabım

Bu konuda ben de bir giriş yazısı yazmıştım. https://www.kuranincelemesi.org/bulgu/meal-notlari-alemlerin-rabbi-ne-demek/ Yazıda göreceğiniz üzere “kesin” yargılardan kaçındım; okuyanları da sürece dahil edecek şekilde kesin ifadeler içeren doneler kullanmaya gayret ettim. Zira bu sitedeki yazılarımın amacı sizlere hüküm vermek değil; kendi kanılarım ve delillerimle beraber dikkat çekici noktaları sunarak sizleri beraber çalışmaya davet…

Neden mevcut/yaygın/kabul edilmiş olan tüm mealler birbirinin aynısı diyorum?

Ben bir meal yazacak olsam kimse kitap olarak basmaz veya meal web sitesine koymaz. Bu sebeple başlıkta "mevcut/yaygın/kabul edilmiş" meal ifadesine yer verdim. Yazıdaki eleştirim/sorularım/tespitlerim  "mevcut/yaygın/kabul edilmiş" mealler içindir. Düşünün iki temel paradigma, iki temel bakış açısı var. Birisi “Kuran hadisler/rivayetler ve bunların ürünleri olan tefsir, siyer, kelam, kıraat gibi…

Yalnızca Kur’an ne demektir?

Yalnızca Kur’an ne demektir? “Ben öncelikle Kitab’ı açar okur, anlamaya çalışırım” demek değil midir? “Hadisler dinin kaynağı değildir” diyenlerin; eğer samimi iseler; öncelikle “hadis/tarih/geçmiş/günümüz/gelecek” hiçbir şeye bakmadan sadece Kitab’ı okumayı denemeleri gerekmez mi? Örneğin: 2:144  Kad nerâ tekallube vechike fî-ssemâ-(i)(s) felenuvelliyenneke kibleten terdâhâ(c) fevelli vecheke şetra-lmescidi-lharâm(i)(c) vehayśu mâ kuntum fevellû vucûhekum şetrah(u)(k) ve-inne-lleżîne ûtu-lkitâbe leya’lemûne…

Mustafa Öztürk dinden mi çıktı?

Size bir okuma parçası sunarak yazıma başlayayım: Öğretmen Öğrencilerini Arıyor Dünyayı kurtarmak için içten bir arzu duyulması şarttır.Şahsen başvurun. Gazetedeki bu üç satırlık ilan, yaşam boyu sürecek bir maceranın başlangıcıydı... Tarih boyunca yazılmış en etkileyici ruhsal maceralardan biri olarak kabul edilen İsmail, basıldığı andan günümüze kadar yirmiden fazla dile çevrildi.…

Adem’in yaratılışı İsa gibidir, ne demektir?

Başlığı İslami fetvalar verme iddiasında olan bir web sitesinden aldım. Kuran'da böyle yazmıyor. 3:59 İnne mesele isa indallahi ke meseli adem, halakahu min turabin summe kale lehu kun fe yekun. Ayetin kırmızı renk ile belirttiğim kısmının çevirisi şu şekildedir: Allah katında İsa'nın misali Adem'in misali  gibidir, Devamında bu misalin ne…

Kuran okudum dinden çıktım.

Böyle söyleyenlere, eğer samimi iseler, bir şey söylemek istiyorum: SİZ KUR'AN OKUMADINIZ; MEAL OKUDUNUZ. Nedir meal?  Meal, çeviri/tercüme değildir. Meal, bir cümlenin taşıdığı muhtemel anlamlardan birini ifadeye YÜKLEMEK işidir. Yani mealde, üzerinde ortak karara varılmış bir anlayış birikiminden yararlanılarak, başka türlü anlamaya imkân vermeyecek şekilde, sınırları önceden belirlenmiş bir çerçeve…

Rum Suresi 48. ayet ve Allah’ın dilemesi

Bu meallere ve meallerin tamamına göre, yağmur Memet Ağa'nın tarlasına yağıyor, yandaki Ahmet Ağa'nın tarlasına yağmıyor! Neden? Allah dilemedi! (Tabi bunu meallerden anlamak zor, orijinal anlatımı anlaşılmayacak daha doğrusu anladıkları gibi anlaşılacak şekilde yönlendirmişler, sanıyorsunuz ki burada hava olaylarından örnek veriyor) ALLAH rüzgarları göndererek bulutları sürer, onları dilediği gibi gökte…

Derilerin yeni deriler ile değiştirilmesi ve azabın sürekli olarak tattırılması

Biz sözlerimizi göz ardı edenleri işte böyle bir ateşe atacağız. Derileri kızardıkça yenileriyle değiştireceğiz ve acıyı tekrar tekrar tadacaklar. Allah, görkemli gücüyle her şeye hakimdir. Ayette geçen "derileri kızarıp yandıkça" ifadesininin aslında aşağıdaki gibi çevrileceğini düşünüyorum. (Sadece kırmızı kısma odaklandım, diğer kavramlarda da anlam kayması olabilir) Şüphesiz AYETLERİMİZ/DELİLLERİMİZ  İLE  GERÇEĞİN…

Regaip gecesi ne oldu?

Bu yazı bir "kandil vardır yoktur" yazısı değildir. Bu yazıda işaret etmeye çalışacağım husus, söz konusu "din" olunca, en zeki insanların bile düşünmekten çekinmesi, düşünme eylemini rafa kaldırması gerçeğidir. Örneğin, 30'lu yaşlarıma kadar Regaip Kandilini ben de şu aşağıda yazan satırlardaki gibi bilirdim. Sorgulamadan kabul ederdim. Regaip Kandili Gecesinde Ne…

Kuran’da beşer kavramı – 2

Konumuz Meryem Suresi’ndeki ilgili ayetlerin çözümlemesi değil. Bu sebeple diğer olası çeviri ve anlama hataları ile ilgilenmeden direk konumuza odaklanalım. 19:17 … ona Ruhumuzu gönderdik ve önünde düzgün bir BEŞER olarak biçimlendi. 19:20 Nasıl çocuğum olabilir benim hiç bir BEŞER temas etmedi ben fenâlık bilmem" 19:26 “Ye, iç. Gözün aydın…