Kuran’da sema kavramı

 

network

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Kurandaki kelimeler arasında bariz bir ilişkiler ağı var. Bu ağ yapısı özellikle bazı konular için uzun ve dikkatli bir çalışma gerektiriyor. Bu yüzden pek çok çalışmam henüz nihayete ermemiş durumda. Bundan böyle, uzun sürecek konuların başlangıç bulgularını “ayet ve notlar” kategorisi altında paylaşmak istiyorum.

Kuran’da geçen “sema” kavramı da incelemesi uzun sürecek kavramlardan. Çünkü kelime pek çok ayette geçiyor ve ayette geçen diğer kelimeler anlaşılmadan ayetin neye işaret ettiğinin tam olarak çözülmesi mümkün değil.

Dilimize “gök” veya kelimenin çoğul olması durumunda “gökler” olarak çevrilen “sema” kelimesi, SİN MİM VAV kökünden geliyor ve bu kök Kuranda 381 kez kullanılıyor.

İSİM kelimesi bu kökten gelme. Araplar neden  bir varlığı ifade etmemizi sağlayan kelimeye “İSİM” demiş olabilirler?

Aşağıdaki bilgi ilginç:

Her şeyin seması onun yukarı tarafıdır. Şair şöyle der:

İpek gibi kırmızıdır; üst tarafı (sema) parlak, alt tarafı (arz)  ise tozludur.

 Her sema altındakilere göre sema; üsttekilere göre arzdır.

 Kaynak: Müfredat – Kur’an Kavramları Sözlüğü – Rağıp el-Isfahani

Yani bir varlığın ÜSTÜNDE olan şey; yani İSİM….

İşte “sema” da aslında “üstte olan” demek. Alttakine (arz) göre üstte olan (sema)

Kavram 310 kez Türkçeye “gök/gökler” olarak çevrilen formda kullanılıyor. İngilizceye iki türlü sky ve heaven/heavens olarak çevrilmiş.

Birlikte en çok kullanıldığı kelime “arz”….

Bu kelimenin ilk anlamı evet , gök/gökler… Fakat “bir şeyin alttakine göre üstte olması” anlamı unutularak her ayette “gök/gökler” olarak anlaşılması çok önemli bilgilerin ıskalanması anlamına geliyor zannımca.

310 ayeti birlikte incelendiğinde nihai bulgularımı paylaşacağım inşallah…

 

Not: Konuyu tartışabilmemiz için fforum’da başlık linki.

 

 

 

Share