Kuran’da yaratılışa dair önemli bir ipucu mu?

2014 yılında yazdığım çalışma notuma ekleme: Ayeti meallerin etkisi ile okuduğum için, 2014 yılındaki bilgi düzeyime göre 2 önemli noktayı atlamışım.

1- Ayette “bease” kavramı geçiyor ki anlamı “gönderilmek” değil. Bu konulara son yazılarımda değiniyor olacağım.

2-“Hak kitaplar” olarak verilen meal yanlış. Ayette “el-kitab” ifadesi geçiyor.

10.07.2023 tarihi itibariyle Kuran’ın beni getirdiği bilgi düzeyine göre bu ayetin konusunun “insanın yaratılışı” olmadığı kanaatindeyim.

Eski yazılarımı/çalışma notlarımı silmiyorum; çünkü bu sitenin amacı okuyuculara hazır cevaplar veya fetvalar vermek değil; Kuran’ın çalışılması gereken bir kitap olduğunu vurgulamak.


Bir süredir Kur’an’da yer alan “yaratma-yaratmak” olarak çevrilmiş kelimeleri içeren ayetleri okumakla meşgulüm. Ancak sonra başka bir konuyu incelerken içerisinde “yaratmak” kelimesi geçmeyen bir ayet bende yepyeni bir açılım sağladı: Acaba yeryüzünde ilk peygamberden önce insanlar var mıydı?


Bakara 213:

Kâne-nnâsu ummeten vâhideten febe’aśa(A)llâhu-nnebiyyîne mubeşşirîne vemunżirîne veenzele me’ahumu-lkitâbe bilhakki liyahkume beyne-nnâsi fîmâ-ḣtelefû fîh(i)(c) vemâ-ḣtelefe fîhi ille-lleżîne ûtûhu min ba’di mâ câet-humu-lbeyyinâtu baġyen beynehum(s) feheda(A)llâhu-lleżîne âmenû limâ-ḣtelefû fîhi mine-lhakki bi-iżnih(i)(k) va(A)llâhu yehdî men yeşâu ilâ sirâtin mustekîm(in)

 İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere hak kitaplar indirdi. Oysa kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra, birbirlerine karşı olan ‘azgınlık ve kıskançlıkları’ yüzünden anlaşmazlığa düşenler, o, (Kitap) verilenlerden başkası değildir. Böylece Allah, iman edenleri, hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah, kimi dilerse onu doğruya yöneltir.


Ayette insanların kendilerine nebiler ve beraberinde kitaplar gönderilmeye başlanılmadan önce tek bir ümmet olarak yaşıyor olduklarını anlıyoruz. Tabi burada “ümmet” kelimesini biraz açmak lazım:

Bakın Hicri 4. asırda yaşayan Rağıb el-Isfahaninin “Müfredat” eserinde “ümmet” kelimesi için ne yazılmış:

“Ümmet kelimesi herhangi bir şeyin bir araya getirdiği topluluktur. Bir araya getiren bir din olabilir, bir zaman veya mekan olabilir…..Yüce Allah’ın “insanlar bir tek ümmet idiler” sözünde geçen ümmet kelimesi, insanlar tek bir tür idiler, sapıklık ve küfürde tek bir yolda idiler demektir. “

Şimdi de “ümmet” kelimesinin kullanımı ile ilgili Kur’andan edindiğim bir bulguyu paylaşmak istiyorum:


En’am 38:

Vemâ min dâbbetin fî-l-ardi velâ tâ-irin yatîru bicenâhayhi illâ umemun emśâlukum(c) mâ ferratnâ fî-lkitâbi min şey-/(in)(c) śümme ilâ rabbihim yuhşerûn(e)

Yeryüzünde hiç bir canlı ve iki kanadıyla uçan hiç bir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın.  (şu şekilde de çeviriler var: sizin gibi o da bir cinse mensup olmasın; sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler)  Biz Kitap’ta hiç bir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır.


Demek ki ümmet mutlaka din birliği içerisinde bir arada bulunan insanlar olarak geçmiyor Kur’anda. Kaldı ki ayetin başlangıcından da aslında bunu anlıyoruz. O halde;

-İnsanlar tek bir topluluk olarak yaşıyorlardı.

-Allah bu insanlara müjdeci ve uyarıcılar olmak üzere nebiler gönderdi.

-Nebilerle birlikte kitaplar gönderdi. (Fakat en başından beri her nebi için bir kitap mı gönderdi yoksa din ile sorumlu tutulan insanların zamanla aralarında anlaşmaya düşmeye başlaması durumlarında nebilerle birlikte kitaplar da mı gönderilmeye başlandı bu kısım mealleri veya Arapçasından Kuranı okumakla anlaşılmıyor sanırım gramer bilgisi burada şart)

-Fakat o kitap verilenler bu sefer de kıskançlık ve azgınlık yüzünden yine anlaşmazlığa düştüler.

Bu bilgiden sonra Kuran’da “yaratmak” fiilleri geçen ayetleri incelerken sorguladığım konulardan birisi olan “ilk insan Adem mi?” sorusuna da artık daha geniş bir perspektiften bakmış olacağım inşallah…

3 yorum

 1. Nahl 120 de hz ibrahim icin tek ümmetti diyor yani coklugada gerek yok…hz adem muvahhidti hzAllah iki adem yaratmamistir biri muvahhid biride putperest.. bu gun yanlis taraftakilerin hepsi kendi tercihleriyle bu yanlis tarafi secmislerdir yoksa hasa putperest olan bir diger ademin soyundan gelmemislerdir …bunu unutanlar icin hzAllah hz ibrahim vasitasiyla birkez daha hatirlatiyo

 2. Merhabalar Kardeşim…Bloğunu severek takip ettiğimi bilmeni isterim.Ayrıca Adem ilk insan mı konusu hakkında yardımcı olmak maksadıyla bir ayet yazıyorum.Ben yıllarca bu ayeti anlamaya çalıştım sorular sordum,sonunda şunu farkettim ki gelenekçi düşünceye göre bu sorunun cevabını bulamayacağım.Ayet şöyle;
  ” Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” demişler. Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.”
  Bakara Suresi :30

  Benim cevabını aradığım soru ise,melekler daha Allah’ın yaratmadığı,sadece yaratacağını söylediği bir insan hakkında neden bu kadar önyargılılar,bunları nereden biliyorlar,itirazlarının kaynağı nedir,yoksa daha önce yaşayan insanlar varda,onları gördükleri için mi böyle itiraz ediyorlar?

  Cevap mı ? Benim cevabım kendimde kalsın sen de kendininkini bul Kardeşim…

  Selametle

  Ömer Faruk

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


**