Kuran’da kadın ve erkek: Nisa, rical, ünsa, zeker, imraat, emerae ve Kuran’da eril-dişil gramer yapısı kullanımına dair notlar. (1)

GİRİŞ/GEREKÇE 2:282: “…………..ERKEKLERİNİZDEN iki şahit  tanıklık etsin. İKİ ERKEK şahit bulamazsanız dilediğiniz şahitlerden BİR ERKEK ve İKİ KADIN seçiniz ki KADINLARDAN biri yanıldığında diğeri ona hatırlatsın.” “Kuran’da kadının şahitliği” konusunda yukarıda yer alan ayet hakkında 2 Nisan 2014 yılında bu sitede bir yazı yazmış ve şahitlik söz konusu olduğunda “sadece…