Peygamberin Hanımları ile İlgili Ayetler (Meal Notları)

İki soru sorup bırakacağım. Takdir sizin... Ahzab 28: Yâ eyyuhâ-nnebiyyu kul li-ezvâcike.. Kullanılan kavram : Zevc Zevclerine de ki.... Nasıl çevriliyor? Ey peygamber, eşlerine /hanımlarına/karılarına söyle.... Ahzab 30: Yâ nisâe-nnebiyyi  Kullanılan kavram: Nisa Ey peygamberin eşleri, hanımları... Soru 1: Ahzab 28'de ZEVC, Ahzab 30 'da NİSA kavramları geçiyor. Bu iki kavramı…

Nebi ve Resul Farkı

Ahzab Suresi(33),  40. Ayet aşağıdaki şekillerde çevrilmiş: “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Diyanet Vakfı Çevirisi) “Muhammed, sizden birisinin babası değildir ve fakat Allah'ın resûlüdür ve peygamberlerin sonuncusu ve Allah, her şeyi bilir.” (Abdülbaki Gölpınarlı Çevirisi) Sanırım, Resul…