Kuran’da haram gıdalar (Çalışma Notları-1)

Kuran’da “yemesi haram olan gıdalar” konusunu araştırırken, genel kabul gören anlayış ile ilgili ayetleri bağlamları ile birlikte okuyunca, tam yerine oturmayan noktalar, cevaplanması gereken sorular tespit ettim. Bu konuda beni aydınlatıcı bir metne de henüz rastlamadım. Bu sebeple oraya bir hipotez koyarak ve biliyor olduğumu sandıklarımı unutarak ilgili ayetleri okumaya…