Miras ayetlerinde matematiksel hata

Mısırdan Çıkış (Tevrat) 15 Mısır Kralı, Şifra ve Pua adındaki İbrani ebelere şöyle dedi:   16 "İbrani kadınlarını doğum sandalyesinde doğurturken iyi bakın; çocuk erkekse öldürün, kızsa dokunmayın."   17 Ama ebeler Tanrı'dan korkan kimselerdi, Mısır Kralı'nın buyruğuna uymayarak erkek çocukları sağ bıraktılar.  18 Bunun üzerine Mısır Kralı ebeleri çağırtıp, "Niçin yaptınız bunu?" diye sordu, "Neden…