Kuran eskilerin masalları değildir!

İnanılır ki "Adem" peygamberin Habil ve Kabil isimli iki oğlu varmış, Allah'a bir kurban sunmuşlar, Allah Habil'inkini kabul etmiş, bunu kıskanan Kabil, diğerini öldürmüş; bu yeryüzünün ilk işlenen cinayetiymiş, Kabil kardeşinin cesetini ne yapacağını bilememiş, Allah bir karga göndermiş, yeri eşeleyen kargayı gören Kabil bundan ders çıkarıp kardeşini gömmüş... Hatta…

İbrahim’in kuş mucizesi: Hayattan Ayetler

2:260  Hani İbrahim, “Ey Rabbim! Ölüye nasıl hayat verdiğini bana göster!” demişti. O da, “Yoksa GÜVENMİYOR MUSUN?” diye sormuştu. [İbrahim] cevap vermişti: “Hayır, ama kalbim tamamen mutmain olsun.” “Öyleyse” demişti Allah, “Dört kuş al ve onlara sana itaat etmeyi öğret;  sonra onları (etrafındaki) her tepeye ayrı ayrı sal; sonra da…

7 Uyurların Sırrı

"İnsanların kimi: “Onlar, üç kişi idi, dördüncüleri de köpekleri idi. ” diyecekler. Bazıları da: “Beş kişi idiler, altıncıları da köpekleri idi. ” diyecekler. Bunlar, gayb hakkında tahmin yürütmekten ibarettir. Kimileri de: “Onlar yedi kişi olup sekizincileri de köpekleri idi. ” derler. De ki: “Onların sayısını tam tamına Rabbim bilir. ”…

İbrahim Peygamber ateşe mi atıldı? (I)

"Biz de şöyle dedik: "Ey ateş, İbrahim'e bir serinlik ol, bir selam ol!" "Bütün hazırlıklar bitince halk, ateşin başına toplandı. İbrâhîm -aleyhisselâm- elleri kelepçeli ve ayakları prangalı bir şekilde oraya getirildi. Ancak o büyük peygamber “Halîl” olduğu için çok zor bir durumda olmasına rağmen büyük bir teslîmiyet ve tevekkül içinde…