Kuran-ı Kerim bir defada mı indirilmiştir?

Kuran aslında anlaması sanıldığı kadar zor olmayan bir Kitap’tır.

Fakat, 5:13 ayetinde de belirtildiği üzere birileri kelimeleri yerlerinden kaydırdığı için, asıl anlamdan öyle uzaklaşmışız ki, yöntem değiştirmeden anlamak çok zor oluyor.

Bu sebeple anlaması zor bir Kitap sananlar var, veya o hale getirenler…

Zorluğu şu belirliyor: Yönteminiz dışarıdan bir bilgi ile açıklamak mı, yoksa öncelikle meselenin kaynağı olan Kitap’tan konuyu araştırmak mı?

Bu bir karar noktası.

Bir örnek:

97:1 İnnâ enzelnâhu fî leyleti-lkadr // Biz onu Kadir gecesinde indirdik.

Bu ayette “enzelnehu” ifadesini göreceksiniz. Buna birazdan döneceğim.

Ayete sorular soralım:

-Kuran neden GECE inmiş. Allah için gece-gündüz fark eder mi?

-Hani Kuran 23 yılda inmişti? Bu ayete göre bir gecede inmiş olması lazım?

-İnmek/inzal ne demek?

-Kuran inerken o gecenin adı “kadir gecesi”miymiş? Kim bu ismi vermiş?

Daha fazla soru üretmek mümkün. Şimdilik bunlarla yetinelim.

Bu soruların hepsinin, emin olun cevabı var. Ama bu cevaplar Kuran’ın içinden mi dışından mı? İşte bütün mesele bu… Birileri Kuran’da yazana baktı ve oradan mı cevap verdi yoksa; savunma güdüsü ile “muhakkak bir cevap vermeliyim” dedi ve öyle mi cevap verdi?

Açalım;

“İNDİRİLDİ ifadesine  indirildi meali vermek yanlış, çünkü bir defada indirilmedi” diyenler var; diyorlar ki “indirilmeye başlandı” dememiz lazım; indirildi dersek, “bir defada indirildi” diye anlamamız gerekir; oysa Kuran 23 yılda indirildi” Bunu yoldan geçen insan söylemiyor; isminin önünde hoca, prof, ilahiyatçı gibi sıfatlar olan insanlar söylüyor.

Bakın, şu ana kadar hiçbir yorum yapmadım; sadece fotoğrafı çektim.

“Ganj nehrinde yıkanmanın fazileti nedir” diye sorsanız; o dinin ileri gelenleri size derin açıklamalar yapacaktır. İnsanlar inandığı konularda soruları asla cevapsız bırakmaz; bilmiyorum demez.

Ama biz “inanmışlık kaynaklı” cevaplar değil de gerçekten objektif cevaplar arıyor isek; kaynağa dönmeliyiz.

Bizim yukarıdaki sorularımızın kaynağı da okuduğumuz Kitap’tır. Madem bu ifadeler okuduğumuz Kitap’ta yazıyor; önce Kitap’tan bir cevap bulabiliyor muyuz ona bakmalıyız.

“Dostoyevski romanında Raskalnikov’un ……?”

Burada sorulacak herhangi bir sorunun cevabını bulmak için önce romanı mı okumalıyız? Yoksa, “Dostoyevski’nin hayatı” vb. eserleri mi okumalıyız?

Herkes, “elbette önce romanı okumalıyız” der.

O halde bizim “enzelna” için de önce Kitab’a bakalım:

Bu aşamada Arapça bilmenize gerek yok. Sadece içerisinde “enzelna” geçen ayetlere bakacağız. “Enzelna” ne demek, fiilin formu nedir, eki nedir, kökü nedir bilmiyoruz şu aşamada. Sadece bire bir “enzelna” ifadesi geçen ayetlere bakıyoruz.

Örneğin;

Yâ benî âdeme kad enzelnâ ‘aleykum libâsen yuvârî sev-âtikum verîşâ(en)(s) velibâsu-ttakvâ żâlike ḣayr(un)(c) żâlike min âyâti(A)llâhi le’allehum yeżżekkerûn

Meali:

Ey Âdemoğulları! Şüphesiz ayıp yerlerinizi örtecek elbise ve sizi süsleyecek giysi İNDİRDİK ( ENZELNA)

Dümdüz mantık, bizim bu “enzelna” yani KURAN’I İNDİRDİK’teki “enzelna” burada da kullanılmış.

Eğer Kuran aşama aşama indi ise, elbise de aşama aşama inmiştir. İnsanın giyeceği elbise, aşama aşama inmiştir.

Bu çok basit bir örnek.

Kuran diyor ki “la raybe fihi” yani bu Kitabın içerisinde RAYB ( tutarsızlık, çelişki ) yoktur.

Eğer gökten size elbise indiğini düşünüyorsanız;

Diyeceksiniz ki, elbise tek seferde iniyor; elbisenin kolu, düğmesi, yakası aşama aşama inmiyor ve tıpkı bunun gibi Kuran da tek seferde iniyor…

Ya da “elbisenin kolu, düğmesi, yakası aşama aşama iniyor”.. diyeceksiniz.

Karar sizin. Bu karar sizin bundan sonra Kuran’ı anlama noktasındaki tüm süreçlerinizi etkileyecek.

6 yorum

 1. Aslında öğretmenin öğrenciye sorular sorarak veya öğrencinin bu soruları kendi sormasını sağlayarak verilecek olan dersi kendi keşfetmesini sağlamak gibi bir yöntem var, teknik adını bilmiyorum, pedagojide yeri var. Yukarıdaki, bu yöntemle öğrenciye yaptırılacak uslamlamalardan birisi olabilir. Hep söylüyorum, “dini” bilgide ilerleyenlerle “seküler” bilgide ilerleyenler kendi dünyalarına kapanıp öbür tarafı görmüyorlar. Kuran’ı belli bir düzeyde anlamış olanların biraz pedagoji de kasmaları hiç de fena olmayacak. Ama herkes her şeyi yapamaz, işte yolumuz yine cemaatin gerekliliğine çıktı…

 2. 73:6 etki geceleyin biraz daha fazla olur.
  73:7 sabahleyin de senin için gün boyu uzuun övgü vardır.(övülürsün)

  yani gece kalk öv , zikret..vs gündüz de de sen övülenlerden ol diyor.

 3. يَٓا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُۙ Ey yük altında ezilen
  اِنَّا سَنُلْق۪ي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَق۪يلًاۜ Gerçekten de senin üzerine ağır bir söz bırakacağız..
  اِنَّٓا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِۚ Biz onu gecenin bir miktarında(kadarında) yükledik..
  gecenin o kısmının ne zaman olduğunu da yine müzzemmil suresinde açıklıyor.

 4. Nasrettin Hoca demiş ki kazanın doğurduğuna inanıyorsunuz da öldüğüne mi inanmıyorsunuz?

  2:22 veenzele mine-ssemâ-i mâen feaḣrace bihi mine-śśemerâti ///gökten su indirmiş ve onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır.

  Eğer bu ayetin gökten yağmur yağdığını anlattığını iddia ediyorlarsa; gökten elbise de iner, 8 çift hayvan da iner, her şey iner.

  İşte bunu anlatmaya çalışıyorum.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


**