Kadınları dövün diye bilinen ayete farklı bir yaklaşım: Nisa 34

Kadınları dövün diye bilinen ayete farklı bir yaklaşım: Nisa 34

Önemli Not: 2017 yılında o zaman sahip olduğum bilgi birikimim ile çalışarak sizlere sunduğum çalışma notlarım’dır. Bu sitenin amacı sizlere hazır bilgi sunmak değil; Kuran’ı çalışmak isteyenlere kendi notlarımı paylaşmaktır. 24.06.2023 itibariyle Nisa 34 ile ilgili bulgularım tamamen değişti.  Eski yazılarımı fikirlerim/bulgularım değişse de silmiyorum, daha önce ne düşündüğümü ve hangi yollardan geçerek bulgularımın değiştiğini kendime ve ilgilenenlere okuma fırsatı sunuyorum.

Lütfen LİNKTEKİ yazı dizisindeki yeni notlarıma da bakınız.

Bu yazıda, Nisa Suresi 34. ayeti daha önce kuvvetle muhtemel hiç rastlamadığınız bir yaklaşım getirmeye çalışacağım.  Öncelikle belirteyim ki her yazımda olduğu gibi bu yazı da eleştiriye açıktır hatta diğerlerinden daha fazla açıktır. Bunun sebebi, Arapça bilmeyen fakat Arapçasından okumasını bilen birisi olarak ileri derecede Arapça uzmanlık gerektiren bir konuda fikir beyan etme cüretini sergilememdir. Lütfen bu yazıda öne süreceğim savı Arapça bilen ve en önemlisi bu konuyu anlamaya meraklı kişilerle paylaşmanız ve sonuçları bu yazıya yorum olarak eklemeniz.

Yazıma başlamadan sizlere “vizontele” filminden bir sahne hatırlatmak istiyorum. Hani filmde, kasabaya televizyon yayını getirebilmek için büyük bir uğraş veriyorlar, televizyon alıcısını o civarın en yüksek tepesine diktikleri halde bir türlü yayın elde edemiyorlardı. Fakat filmin sonlarına doğru artık ümitlerini bitirdikleri anda,  uğraş veren ekipteki bir belediye görevlisi (hatırladığım kadarıyla verici arabasını süren şoför olabilir) televizyonun kanal arama düğmesini kurcalıyor ve televizyonun yayın almasını sağlıyordu. Yani sorun büyüktü fakat aslında çözüm kolaydı; bu çözümü fark etmek rastgele de olsa konudan hiç anlamayan birisine nasip olmuştu.

Ben de aynı mantıkla, belki konuya bir katkım olur diye bu yazıyı kaleme alıyorum. Belki şu “bilmez” halimle konuya bir açılım getiririm.

Nisa 34. sure günümüzde genellikle “kadınları dövün” yazıyor mu yazmıyor mu tartışmalarının odağında olan bir ayet. Ayette “dövün” yazmadığını başka bir yazımda incelemiştim. Özetle ayet, erkek ve kadına ait temel kodları hatırlattıktan sonra boşanma kararı öncesi yapmaları gereken son davranışları hatırlatıyor.  Bunu da o yazımda incelemiştim.

Bu yazıda ortaya koymaya çalışacağım temel sav: Nisa 34,  evlilik sözleşmesine aykırı davranan tarafın kadın olması halinde ERKEĞİN neler yapması gerektiğini değil; evlilik sözleşmesine HEM ERKEĞİN HEM DE KADININ AYKIRI DAVRANMASI DURUMUNDA YİNE HEM ERKEĞİN HEM DE KADININ YAPMASI GEREKENLERİ SÖYLEMEKTEDİR. Bunu iki kere ayrı ayrı yazmak yerine tek cümlede belirtmiştir. (Kuranda sık sık kullanılan dil ekonomisi yöntemi)

Şimdi öncelikle Nisa 35’e bir bakalım:

Evli çiftin aralarının açılmasından endişeleniyorsanız, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden de bir hakem atamalısınız. (Karı ve koca) barışmayı isterlerse ALLAH ikisinin arasını bulur. ALLAH Bilir, Haber alır.

Ayet net olarak “karı ve kocanın” arasının açılmasından 3. kişilerin duyacağı “endişeyi” dile getiriyor ve bu durumda “boşanmalarını” engelleyebilmek için neler yapmaları gerektiğini öğütlüyor. SADECE erkeğin tarafı şunları yapsın demiyor; hem erkeğin hem de kadının ailesi şunları yapsın diyor. Peki bir önceki ayette hem erkeğin hem de kadının  “endişe” duyması halinde yapacaklarını belirtimiş olmaz mı? Bu durumu “gramatik” olarak incelemeye çalışacağım.

Öncelikle Nisa 34’ün çevirisini aktarıyorum:

Erkekler kadınları gözetirler. Zira ALLAH herbirine farklı yetenekler ve özellikler vermiştir. Nitekim erkekler evin geçiminden sorumludur. Erdemli kadınlar, (Tanrı’nın yasasına) boyun eğer ve ALLAH’ın korumasını emrettiği (onur ve iffetlerini) tek başlarına bile olsalar korurlar. NÜŞUZ’ından (evlilik sözleşmesine aykırı hareketler)  endişe duyduğunuz kadınlara öğüt verin, yataklarınızı ayırın ve nihayet onları çıkarın. Size itaat ederlerse onlara karşı bir yol aramayın. ALLAH Yücedir, Büyüktür.

Peki ayete göre NÜŞUZ halinde  yapılması gerekenler nelerdir:

1-öğüt verin

2- yataklarınızı ayırın

3- Onları çıkarın

Bu yazıda NÜŞUZU hem erkeğin hem de kadının yapabileceğini, dolayısı ile yapılması gerekenlerin hem erkeğe hem de kadına öğütlendiğini gramatik olarak ortaya koymaya çalışıyorum.

Şimdi Nisa 34’ü kelime kelime numaralandıralım. 19 no’lu kelime aşırı derecede işimize yarayacak bu yüzden İngilizcesini de yazdım.

1. er ricâlu : erkekler
2. kavvâmûne : kâim olanlar, idareciler, koruyup gözetenler
3. alâ

en nisâi

: üzerinde

:kadınlar

4. bi mâ : sebebiyle, dolayısıyla
5. faddala : üstün kıldı
6. allâhu : Allah
7. ba’da-hum : onların bir kısmı, bazıları
8. alâ ba’dın : bir kısmına, bazılarına, diğerlerine
9. ve bi mâ : ve sebebiyle, dolayısıyla
10. enfekû : verdiler, harcadılar
11. min emvâli-him : mallarından, kendi mallarından
12. fe es sâlihâtu : bu sebeble, bu bakımdan saliha kadınlar
13. kânitâtun : kanitindir, saygılı ve itaatkârdır
14. hâfizâtun : muhafaza edendir, koruyucudur
15. li el gaybi : gaybda, olmadığı zaman, yokken
16. bi mâ : sebebiyle, dolayısıyla
17. hafiza : korudu
18. allâhu : Allah
19. ve ellâtî : ve onlar / And those (from) whom
20. tehâfûne : korkarsınız
21. nuşûze-hunne : onların itaatsizliklerinden, baş kaldırmalarından
22. fe ızû-hunne : … ise onlara öğüt verin, nasihat edin
23. ve uhcurû-hunne : ve onlardan ayrılın, yaklaşmayın, yalnız bırakın
24. fî el medâciı : yataklarında
25. vadrıbû-hunne : ve onlara vurun
26. fe : bundan sonra, artık
27. in ata’ne-kum : eğer size itaat ederlerse
28. fe : bundan sonra, artık
29. lâ tebgû : aramayın
30. aleyhinne : onlara, onların üzerine (aleyhine)
31. sebîlen : bir yol
32. inne allâhe : muhakkak ki Allah
33. kâne : oldu, idi, …dır
34. aliyyen : âli, yüce
35. kebîran : büyük

Ayeti analiz edebilmemiz için iki kısma ayırmamız gerekiyor: 1-18 ve 20 -35

1 ve 18 arasında erkekler ve kadınlar hakkında genel özelikler veriliyor. Burada evli olma veya olmama durumu yok.

Daha sonra ayet 1-18 arasında anlattıklarını “ELLATİ” –And those (from) whom -DİŞİL BAĞLACI İLE BAĞLIYOR.

Burasını anlamak için şöyle bir örnek vereyim, Türkçe’de bu dişil eril özelliği yok ama benzer bir cümleyi biz şöyle yazardık:

Sınıftaki erkekler GÜRÜLTÜCÜDÜR.. Sınıftaki kızlar ÇOK KONUŞUR. BUNLARDAN BİRİSİ SINIFTA GÜRÜLTÜ YAPARSA GÜRÜLTÜ YAPMAYAN YAPANI SUSTURSUN.

Bu cümledeki yapıya benzer bir durum var ayette. İlk kısım önce erkekten , sonra kadından bahsediyor. Sonra “Onların (ELLATİ)  şöyle yapmasından endişe ederseniz” diye dişil bir bağlaçla devam ediyor ve sonra devamında sürekli dişil zamir (HUNNE) kullanıyor. Bu da doğal olarak ayetin bu şekilde çevrilmesine olanak sağlıyor.  (Lütfen 19 numaralı kelimeden sonra NİSA kelimesinin geçmediğini kontrol ediniz.)

Yani buraya kadar tüm gramatik deliller bu ayetin bu şekilde çevrilmesi gerektiğini salık veriyor:

1-öğüt verin (fe’izûhunne – dişil zamir, kime : kadına öğüt veren kim: erkek)

2- yataklarınızı ayırın (wa-uh’jurūhunna – dişil zamir yatağını ayırcak olan erkek, yataktan ayrılacak olan kadın)

3- Onları çıkarın. (wa-iḍ’ribūhunna – dişil zamir, yataktan çıkaracak olan erkek, çıkarılacak olan kadın)

O halde ben aklımı mı yitirdim ve Arapça da bilmeyen halimle başka bir sav ortaya koymaya çalışıyorum?  

Çünkü bu haliyle çeviri beni tam tatmin etmiyor.

Şöyle düşünelim:

Bir evlilik var. Nüşuz eden taraf sadece kadın mıdır, erkek de Nüşuz edemez mi? Erkek nüşuz ettiği zaman kadın neler yapmalı? Bu noktada hemen Nisa 128 var diyebilirsiniz ama Nisa 128’deki kelimeler tamamen farklı. Yani kadın nüşuz ederse bakınız Nisa 34 erkek nüşuz ederse bakınız Nisa 128 diyemeyiz. Ayrıca Nisa 35 apaçık bir şekilde hem kadını hem erkeği kapsayan bir çözüm getiriyor: İki tarafın ailesinden bir hakem heyeti oluşturulması. Demek ki önceki ayette de hem erkek hem kadın için bir çözüm getiriliyor olmalı.

Ben de bu sorular eşliğinde Kuranda “ELLATİ” KULLANIMINI İNCELEDİM. VE bir ayete rastladım ki iddiamı oldukça güçlendiriyor. Fakat bana yardımcı olacak ve bu konuyu anlamaya hevesli bir Arapça uzmanı bulamadığım için tıkandım. Bu yazıda yarım yamalak da olsa savımı ortaya koyayım ki olur da bu konuda bir hevesli çıkar ve bana yardımcı olur.

Hucurat 9:  İnananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa onların arasını bulun. Onlardan biri ötekine saldırırsa, ALLAH’ın buyruğuna dönünceye kadar saldırgan grupla savaşın. Dönerse onların arasını tarafsızca düzeltin ve adaletli davranın. ALLAH adaletli davrananları sever.

1. ve : ve
2. in tâifetâni : eğer iki topluluk  (dişil)
3. min el mu’minîn : mü’minlerden (eril)
4. iktetelû : savaştılar
5. fe : fakat, o zaman, o taktirde
6. aslihû : ıslâh edin
7. beyne-humâ : onların aralarını, o ikisinin arasını
8. fe : fakat, o zaman, o taktirde
9. in : eğer
10. begat : zulmetti, tecavüzde bulundu
11. ihdâ-humâ : ikisinden biri (3rd person masculine dual possessive pronoun)
12. alâ el uhrâ : diğerine
13. fe : fakat, o zaman, o taktirde
14. kâtilû : savaşın
15. elletî : ki o  , one which
16. tebgî : zulmeder   3rd person feminine singular imperfect verb -dişil
17. hattâ : oluncaya kadar
18. tefîe : döner  3rd person feminine singular imperfect verb, subjunctive mood -dişil
19. ilâ emri allâhi : Allah’ın emrine
20. fe : bundan sonra, böylece
21. in fâet : eğer dönerse
22. fe : bundan sonra, böylece
23. aslihû : ıslâh edin, düzeltin
24. beyne-humâ : onların aralarını, o ikisinin arasını
25. bi el adli : adaletle
26. ve aksitû : ve adaletli olun
27. inne allâhe : muhakkak ki Allah
28. yuhibbu : sever
29. el muksitîne : adil olanlar

Ayete göre bir grubun diğeri ile savaşması halinde ne yapılması gerektiği yazıyor. Hangi grubun hangisine savaş açacağı durumu BELİRSİZ.

Yani ben Hucurat 9 ‘da şöyle bir kural olduğunu düşünüyorum. İki taraftan birisi bir eylem yapacak fakat hangisinin yapacağı belirsiz dolayısı ile devamında DİŞİL bağlaç kullanılıyor. Ve devamı da dişil devam ediyor.

Yani Nisa 34 ile Hucurat 9 daki gramatik yapı birbirine çok benziyor.

Özetle:

Ben Nisa 34’ün NÜŞUZ ( evlilik sözleşmesini tehlikeye atacak haller)  halinde hem erkeğin hem de kadının yapması gerekenleri tek cümlede ve ortak kapsamda ifade ettiğini düşünüyorum. Bunun delilinin de Hucurat 9 da olduğu kanaatindeyim.

Bu yazı henüz bir sav niteliğinde. Bulgular geldikçe kesin bir çözüme varması dileğiyle…

16 thoughts on “Kadınları dövün diye bilinen ayete farklı bir yaklaşım: Nisa 34

 1. Yorumlarinizi inceledim kavcamun sözcüğü sorumludur demek kiyam ayakta durmak k_k fiili ayağa kalkmak yeni burada erkek üstün değil evi ayakta tutmak için kadının üstüne titreyen demek bu noktayı bir daha değerlendirin çünkü ali ulu olann yalnuz alkahtir ki ayetin sonunda allah kendi ustunlugunu ortaya koyar erkegin kadindan bir derece ustunlugu soz konusu degil faddala sizcugu zat ile yazılır fazla fazla fadil fazil aynı kelimedir faddala fedalil kökünden gelir yeni fazzala fezalil fazla kelimesinin kokundendir faddala üstün değil donanımlı demek burada erkek kadindan kadın erkekten bazı yönler ile eksik bazı yönlerde fazlalık taşır yeni ikisinin de birbirine faddalasi var bir başka kelime vadribu hu yapısı vadribu kelime olarak darp darbe kokunden gelir vurmak yani vurmak vurgu vurgulamak kelimeleri de arap ada bizdeki gibi işler yatakkarinuzi eğitim ve neden yatakkarinizi ayırdığınız ona vurgulayin bunu adama bir laf koydum yada ama bir laf vurdum altından kalmaması gibi bunu sana son kez vurguluyorum bu is boşanmaya kadar gider gibi dūsunelim ve yazıyı tekrar makaleye baglayalim

 2. Selam,
  Darp kelimesinin geçtiği diğer yerlere baktığımızda,
  1.yola darp etmek(2/273)
  2.misali darp etmek(13/17)
  3. Kadına darp etmek(4/34)
  4. Elbise ile üzerlerine darp etmek(4/31)
  5.ayaklar ile darp etmek(nur31)
  6.asanla taşı darp etmek(2/60)

  Darp etmek kelimesi,etken kılmak,etkinleştirmek anlamı oluyor sanki.

  1.yola çık(yol pasif sen aktif durumdasın)
  2.misalle etkile
  3.kadını etkileyin,etken hale geçin,kılıbıklık yapmayın.
  4.(bi) ile edatı gelirse o kelimeyi etkinleştirme,kullanma anlamı veriyor.
  5.elbiselerini kullansınlar
  6.ayaklarını kullanarak…..(nur31)
  7.asanı kullan

 3. Merhaba,
  Nüşüz kelimesinin manasını bulabilmek adına, gene kur’ana başvurmanız gerekmektedir. evlilik sözleşmesi diyerek ayeti kendi yorumunuza evirme yoluna sapmış oluyorsunuz ki bu da hücurat-1 ayetine muhatap olmak demektir. mücadele-11 ayeti nüşüzün kalkıp gitmek-terketmek olduğunu haykırdığı halde evlilik sözleşmesi/iffetsizlik/başkaldırı manaları vermek ayeti evirmek demektir. bile bile yapılması ali imran – 7 için büyük sıkıntılı bir durumdur.

  1. Ben nüşuz “evlilik sözleşmesinin bitmesine sebep olacak haller” olarak anladım. kalkıp gitmek… Neden kalkar gider? Evlilik sözleşmesinden…. Ayrıca Mücadele 11’in tam olarak neyi bize anlattığını henüz kavrayabilmiş değilim… Şöyle ki “kalkın” denilince kalkarsak bir ilerleme ve yükselme hali oluyor. Yani burada kastedilen her ne ise yerine getirdiğimizde ilerliyoruz.

 4. Ben nüşuz “evlilik sözleşmesinin bitmesine sebep olacak haller” olarak anladım. kalkıp gitmek… Neden kalkar gider? Evlilik sözleşmesinden…. Ayrıca Mücadele 11’in tam olarak neyi bize anlattığını henüz kavrayabilmiş değilim… Şöyle ki “kalkın” denilince kalkarsak bir ilerleme ve yükselme hali oluyor. Yani burada kastedilen her ne ise yerine getirdiğimizde ilerliyoruz.

 5. Allah o kelimenin manasını vermiş olduğu halde ben böyle anladım manası budur demek ayet üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmaktır. Kuran üzerine düşünen insanların yapması gereken şey, hikmeti ortaya koyacak çıkarımları araştırmak olmalıdır. Dediğiniz ( kastettiğiniz ) şeyin karşılığı nur suresi 6-7-8-9 ayetlerinde zaten belirtilmiştir. buradaki konu evini terk etmesinden korkulan kadınlar ve erkeklerdir. bahse geçen cümlenin fiili kadının nüşüz etmesi değil, erkeğin mevcut durumdan korkmasıdır. bu korku neticesinde de bazı eğitim ve tedbirlere başvurmasıdır. amaç kadının nüşüz etmesinin önünü almak.
  nüşüzun manası dediğiniz gibi olsaydı 4 seçenek karşımızda olacaktı:
  1- kadın evliliğe aykırı davranış sergiledi ama şahit yok sadece erkek bu durumu biliyorsa Nur 6-7-8-9 ayetleri bu durumu anlatır.
  2-Kadın evliliğe aykırı davranış sergiledi/ veya sergilemedi ama erkek bu durumu tam bir bilgi ile bilmiyor sadece süpheleniyorsa zan ile hareket etmiş oluyor ve Nur 11-12…21 ayetlerinin muhatabı oluyor.
  3-Kadın evlilik sözleşmesine açık açık ihanet etti ve bunu erkek tam bir bilgi ile biliyor bu duruma ondan başka şahit de yok ise , bu durumda ayet nüşüzünden korktuğunuz kadınlar diye başlamaz nüşüz eden kadınlar derdi.
  4-Kadının evlilik sözleşmesine ihanet ettiğinin şahitleri var ama sayıları 4den az ise o kişilerin hükmü iftiracıdır ve asla şahitlikleri kabul edilmeyecektir.( Nur suresi 4-5) ve bu durumda kadın ( yapıldığı iddia edilen fiile bakılmaksızın)iftiraya uğrayan konumunda değerlendiriliyor

  Sonuç : Açıkça tanımlaması yapılan bir kelimeyi , anladığımız tarzda değerlendirmek yerine Allah’ın anlattığı tarzda değerlendirmek Kuran talebesinin en çok dikkat etmesi gereken husus olmalıdır.

  1. Uyarılarınız için teşekkür ederim. Her uyarıyı dikkate alıyorum. Ana sanırım yorumlaşma ile tam olarak karşılıklı meramımızı anlatamadık.

 6. “vadribuhunne” hiç bir zaman “onları (yataklarınızdan) çıkarın” anlamına gelmez. vadribu çıkarmak değildir.eğer çıkarmak anlamında olacak olsaydı vahricuhünne olurdu.arapça bilmediğinizi ifade etmeniz güzel.ama bilmeseniz bile arapça lügatlerden yararlanılabilir ve ayete kelime kelime anlam veriliyorsa doğrusu bulunabilirdi.kaldı ki kelime kelime anlam vermek bile her zaman ayette murad edilen manayı vermeyebilir.en iyisi siz bırakın bu konuları ilim ehli insanlar yapsın.

  1. Merhaba,

   Evet Arapça bilmiyorum ama Arapça bilenlerden çok daha dikkatliyim ve meseleye ciddi yaklaşıyorum. Kuran biz çalıştıkça “ilim ehli” olabileceğimizi söylüyor; ben de bu buyruğu yerine getirerek konulara çalışıyorum. Öte yandan “darabe” için ben “yataktan çıkar” anlamına gelir demedim bu konuda bir yazım daha var bakabilirsiniz. Darabe “vur”maktıır ama bu mecazi bir vuruş. Dövmek değildir, vurmak ile dövmek arasında çok fark var Türkçede bile. Buradaki “darabe” sözleşmeye darabe’dir. Ki bir sonraki ayet bunu zaten açıklıyor. 3. Kişiler artık o evlilikte bir sıkıntı olduğunu biliyor çünkü artık iç aile sınırlarını aşmış…

 7. Erkeğin nuşüzuyla ilgili ayet Nisa 128 dir. bu ayet bariz şekilde kadının nuşuzuyla alakalıdır. iman krizine gireceğiz diye ayeti insan hakları evrensel beyannamesine uydurmak gayretiyle manüpüle etmeye, bükmeye ve yormaya gerek yok. erkeğin nuşuzuyla alakalı ayet ise sizi hepten iman krizine sokabilir. ayet bükmek yerine Kuranın indiği topraklardaki muhattaplarının ortak değerleri ve kavramları üzerinden hitap ettiği gerçeğinden hareket etseniz ve muhkem ayetlerin örfülüğünü kabul edebilseniz inanıyorum ki imani bir konfora ulaşacaksınız.

  1. “uranın indiği topraklardaki muhattaplarının ortak değerleri ve kavramları üzerinden hitap ettiği gerçeğinden hareket etseniz “…. demişsiniz Bunun için geçerli bir gerekçe sununuz…

   1. “İmani konfor” dediği zihinsel konfor olsa gerek. Zihinsel konfor, gerçeğin üzerini örtmenin yapısal bir norm olduğu modern toplumda eleştirel düşünmeye olan direnci çağrıştırıyor. Ayetleri modern dogmalara uydurma çabası gerçek. Ve giderek yayılacak ve baskın olan anlayış olacak. Kaygılanmakta haklı. Ama zihinsel konfor arayışı bilinmeyeni bilinir yapma çabasını yer bitirir, ölçü alınmamalı. “Kuran’ın indiği yer ve zamanı” ölçü almak ise bütün her şeyi geçersizleştirir. Batı, aynı ilkeyi Kitabı Mukaddes’e uyguladı ve sonunda bütünüyle çöpe attı. Kuran evrensel değilse yeri çöptür. Çöpte değilse evrenseldir…

 8. Geçen taslamanla başka bir kadının videosunu izledim değişik taraflardan bakıyorlar kıyaslamalr filan yapıyorlar. Programda anlatılan olaylarda mantık hatası var ifk hadisesinde ya da zinada yemin etmek, olayın olup olmadığını tespit etmek içindir yani bir taraf için kesin de olsa her iki tarafın da doğrulaması ikrarını gerektiren bir durum anlaşılan.Bu yüzden kıyaslama hatalı. vaki olmamış olaydır, henüz ihtimaldir kocası tarafından darp edilemez ya da cezalandırılamaz. mesela kadın daha akıllı ise adamla çeliştiği çoğu noktada kendisi haklıdır bununla beraber sürekli dayak yer. Burda dayak olayı her iki tarafın da yanlış olduğunu kabul ettiği işi kadının da itiraf etmesiyle dayak yemesidir ? . Ama ne zaman ki her iki taraf da olayı kabul etti evin müdürü olan erkek amiri olduğu için karısına böyle bir ceza verebilir. Diyelim ki her iki taraf da kabul etmedi o zaman hakeme gidersin bu da Kuran da var. Yoksa hakemin ne manası var. Şöyle bir olay olsun evli bir kadın gidip başka bir erkekle halka açık yerlerde gezmeye gitsin. Sonra koca bunu görsün ve kadın da evet gezmeye gittim desin. Şimdi bu erkek isviçre kaunlarına göre kadından boşanamaz çünkü zina yok. Cezası var mı bildiğim yok. Kadın da evliliğinden memnun. O zaman ne olacak isviçre kanunlarına göre bu kadın akşam eve gidip öbür erkekle yaşadıklarını kocasına anlatıp evde eğlenirler kocası da ya ne yapalım müslüman değilim dövemem isviçre kanunlarında boşanamazsın diyor ara ara karımın farklı tecrübelerini dinlerim . Ya da elimle dokunmadan çok fena bağrırım yok o da fiziksel şiddet olur. Neyse o da olmaz en iyisi biraz daha medenileşip karımı ortak kullanmayı öğreneyim bari der heralde. Biraz komedi oldu ama evlilkle ilgili koministlerin yaptıkları müdahaleleri ve sonradan nasıl geri sardıklarını bir okuyun da akıllanın. Kurban olduğum Allah kari seni dövsün deseydi dayak yemeye çalışırdım en azından hareket etmezdim :). öyle ya yazın bile aç kal diyor kalıyorum. Sabahın köründe uyan namazı kıl diyor kılıyorum. Mert olun adam olun. Din tamamlanmıştır. İnsanın genlerini ve dolayısıyla hormonlarını değiştirmedikçe Kuranın hükmü caridir. Erkek ve Kadının vücut hatlarından tutun akraba ilişkilerini ensesti önleyen fizyolojik genetik temelleri herşeyi bir sistem olarak tasarlamıştır az birşey kenarından çekeyim biraz ittireyim olmaz. Git yiyorsa genetiği çöz insanın genetiğini sıfırdan nasıl bir sistem istiyorsan baştan tasarla ve yeniden gönlünden geçtiği gibi kadın erkek ilişkileri için kurallar belirle.Yoksa oturduğun yerden mal sahibine kem küm etme. Bak çok basite indirgedim biraz akıllı ol. Biraz daha akıllan diye bir örnek daha vereyim Kuranda o zaman düşmana hazırlık için atlar vesairler hazırlayın şeklinde aayet var. Ama bugün adamın elinde tank var uçak var şunu diyebilirsin bu ayet o zaman içndir şartlar değiştiği için günümüzde hükmü yoktur o zaman ne yaparsın at yerine tank uçak yapıp savaşa hazırlanırsın . Aynı mantık. Şartlar değişmiş olsaydı kadın erkek ilşkilerinde haklı olabilirdin ama değişmedi şartlardan kastım yukarda bahsettiğim insan genetiği ve fizyolojisi.

  Ayrıca şöyle söyleyelim Bir yerde müdür ve personel var . Müdür işe geç gelse de personel müdüre hesap soramaz ama tersi durumda müdür personele hesap sorar. Burada müdür üstün insan demek değil. Nice pezevenk müdürler var personeli belki melek gibi ama müdür mü, müdür. Daha değerli mi ,değil . Yapacak birşey yok. tabi desen ki niye erkek müdür de kadın personel. Valla sokak köpeği neden sokak köpeği de sen insansın. Kurban olduğum Allah öyle takdir etmiş ne diyebilirsin. Ya da desen ne olur.

 9. Muhammed 27
  ﴾27﴿ Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak onların canlarını alırken durumları nasıl olacak bakalım!

  Bu Ayette bedene fiziksel bir vuruş var .kime insanlara.kullanilan Kelime yedribunne.yuze ve sırta vurmak diyerek açıkça yazıyor
  Nisa 34 te fiziksel bir darp vurmak olsaydı bu kelimeyi kullanması gerekmez miydi.nisa34 te geçen Kelime vadribuhunne.
  aynı kelime olamadığı için darabe nın başka anlamına bakılmazmı çünkü darabe kökünden gelen bu kelimeler olaya duruma göre anlam değiştirir
  Enfal 50 yine benzer ayet ve yine aynı Kelime geçiyor oysa Nisa 34te başka bir kelime geçiyor
  50﴿ Melekler, inkâr edenlerin suratlarına ve arkalarına vura vura, “Tadın bakalım yangın azabını!” diyerek canlarını alırken bir görseydin!

  Bu Ayette de yedribuhunne geçiyor.

  1. Bu yazıyı 2017’de yazmışım. 5 yıl olmuş, hatırlattığınız için teşekkür ederim.

   5 yıl önceki bakış açım bir hayli değişti. Bu değişime Kuran sebep oldu. Çünkü metne çalıştıkça, Kuran’ın kavramlarının farklı olduğunu gördüm. Konuyu sadece “erkekler kadınları dövebilir mi?” ye odaklanarak, meselenin sanki bu olduğunu varsayarak incelemek hataymış.
   .
   Konu biraz uzun, buraya yorum ile cevap yazmam olanaksız, bir yazı yazmaya gayret edeceğim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*