Bir çeviri problemi : Hac 15 ve Maide 33

El ve ayakların çaprazlama kesilmesi" ile ilgili 14.05.2019 tarihli ek yazının sonundadır. Bu soruya cevap arayabilmek için öncelikle Kur'an çevirilerinde çelişkili anlamlandırmalar var mıdır, yok mudur, bir araştırmacı olarak bu konudaki çarpıcı bir bulgumu paylaşmak istiyorum. Ondan sonra esas değinmek istediğim konu hakkındaki bulgumu paylaşacağım.: Kur'anda yazan "el ve ayakların…