Tevbe Suresi ve Salat (I)

Kuranda geçen “salat” kavramını incelediğim yazılarıma devam ediyorum. Tüm sonuçları, ilgili ayetlerin geçtiği yazıları linklediğim  “salat inceleme tablosu”ndan takip edebilirsiniz. Bu yazıda, 9. Sure olan Tevbe Suresi’nde geçen “salat” ve salatı anlamamıza yaradığını düşündüğüm diğer bazı  ayetleri incelemeye çalışacağım. Tevbe Suresi’ni baştan sonra okuduğumuzda aslında tek bir konudan bahsedildiğini görüyoruz:…

Tevbe 18-19 hakkında ve salat hakkında kısa bir not

9: 18 İnnemâ ya’muru mesâcida(A)llâhi men âmene bi(A)llâhi velyevmi-l-âḣiri veekâme-ssalâte veâtâ-zzekâte velem yaḣşe illa(A)llâh(e)(s) fe’asâ ulâ-ike en yekûnû mine-lmuhtedîn(e) 9:19 ce’altum sikâyete-lhâcci ve’imârate-lmescidi-lharâmi kemen âmene bi(A)llâhi velyevmi-l-âḣiri vecâhede fî sebîli(A)llâh(i)(c) lâ yestevûne ‘inda(A)llâh(i)(k) va(A)llâhu lâ yehdî-lkavme-zzâlimîn(e) 9:18: Allah'ın mescidlerini, yalnızca Allah'a ve ahiret gününe güvenen, SALATI AYAKTA TUTAN , arınmayı sağlayan ve Allah'tan…