Kuran’da (يوم) (yevm) gün kelimesi 365 defa mı geçmektedir?

Kur’anda tekil olarak geçen yevm kelimesinin 365 defa geçtiğine dair bir iddia var. Saymadım, ilgilenmiyorum.

İlgilenmeyişimin  3 gerekçesi var:

Birinci gerekçem: Kuranda geçen “yevm” kelimelerini şekilsel olarak değerlendiriyorlar. Anlamına bakmadan sayıyorlar. Yani kabullerini doğru kabul edip o kabul üzerinden bir sayım gerçekleştiriyorlar. Örneğin “6 günde yarattık” ifadesine “orada yevm aşama/merhale” anlamına gelir diyorlar eğer öyle ise bunu sayıma katamazsınız. Öte yandan Arapça’da “aşama/merhale” anlamına gelecek başka kelime mi yok da “yevm” kelimesi kullanılmış olsun?  “Din günü” ifadesindeki yevm’in kimse dünya günü olduğunu iddia edemez değil mi? Arapça’da kelime mi yok da “gün” anlamına gelecek bir kelime kullanılmış olsun? O halde tartışmasız olması için dünyanın kendi ekseni etrafında bir tur atmasını ifade eden “yevm” kelimelerini saymaları gerekirdi.

-Din günü

-Kıyamet günü

-O günden sakının ki…

-Ahiret günü

-Altı gün

-Furkan günü

Bu kullanımlar rahatlıkla “dünyanın kendi ekseni etrafında bir tur atmasını” ifade etmediğini herkesin söyleyebileceği kullanımlar. Geri kalan kullanımlar (yevm el-Cuma) ise bence yine “gün” anlamında değil ama konumuz bağlamında o ayetlere girmiyorum.

Özetle bu Kitab’ın sahibi ilgili kelimeyi en azından çoğu ayet için “dünya günü” anlamından seçmemiş belli ki.

İkinci gerekçem: Gün sayısının 365 olduğu bilgisi tarihsel olarak M.Ö. 3. binyılın sonlarında Eski Mısır’a kadar uzanır. Acaba birileri bu bilgilere göre bazı kelimeleri buna uyacak şekilde noktalamış olamaz mı?

Örnek bir ayet sunayım:

Bu ayetin ilgili kısmını şöyle mealliyorlar:

Onu ne bir uyuklama ne de uyku tutar.

Uyuklama dedikleri kelimeye yakından bakalım:

Kelimenin kökü VSN imiş ve sadece 1 kez bu ayette geçiyormuş. Kıyaslayabileceğimiz, çıkarım yapabileceğimiz başka bir ayet yoksa sözlüklere mi muhtacız? Sözlüklerde kökü svn olan ve sinetun yazan kelime uyuklama geçiyor diye bu anlamı kabullenmek zorunda mıyız?

Kuran’ı Kuran ile anlama ilkesini benimseyen arkadaşlar için (buna ben de dahildim) tek defa geçen kökler meselesinin bir problem olduğuna şahidim.

Şimdi bilmeyenler için bir bilgi vereyim: En eski Kuran yazmaları harekesiz ve noktalamasızdır. Yani harflere nokta ve hareke sonradan koyulmuştur. Bu bilinen ve kabul edilen bir gerçektir.

Konu yukarıdaki görseldeki kadar basit olmasa da size en azından bu konunun bilindiğini sunmak için bir delil sundum. Detaylı olarak araştırabilirsiniz.

Şimdi…Aynı ayetteki “sinetun” diye okutulan kelimenin harekesiz noktalamasız yazımına bakalım..

Kaynak: el-ktb.net

Altta mavi ile S N T harflerini görüyoruz. Bu yazımı SİNETÜN şeklinde okumuşlar ama bu okuma şekli ve anlamı ile  Kuran’da sadece 1 kez geçen bir kavram olması şüphe çekici. O halde bu TIPKIYAZIM bakalım başka hangi ayetlerde geçmiş ve anlamlar verilmiş?

Gördüğünüz gibi bu TIPKIYAZIM sadece 1 kez SİNETUN olarak okunmuş geri kalanlarda SENE veya YASA veya SİTTE diye okunmuş.

Şimdi harekeli yazıma geri dönelim…  UYUKLAMA TUTMAZ diyebilmek için bize gereken TUTMAZ kelimesine bakalım:

TUTMAZ dedikleri kök de EHAZE… Şüpheli durum iki. Hem TIPKIYAZIMDA sene/altı/yasa şekillerinde okunan kavramı tek defa geçecek şekilde okuyacaksınız bir de o okumayı desteklemek için EHAZE kelimesine diğer kullanımlarla tam örtüşmeyen bir anlam vereceksiniz.

Yani burada en azından yeniden bakılması ve değerlendirilmesi gerektiğine dair kuvvetli şüphe var. Bu çalışmayı yapmayan ve sonuçları sunmayan hiç kimse “mevcut okuma doğrudur” dememeli.

Şimdi de diğer kelimemiz olan NEVM kelimesine bakalım:

Mavi ile yazılmış kelimenin başındaki çentiğin üzerine nokta koyarsanız Nun olur, çentik koymazsanız Y olur, alta çentik koyarsanız B olur. Bevm diye bir kelime yok; nevm veya yevm diye okunabilir.

Bir önceki kelimeyi UYUKLAMA diye değil de SNT diye okursak bu kelimenin de YEVM olarak okunması uzak ihtimal olmaz.

Tam yeri gelmişken bir ara bilgi vereyim:  “6 günde yaratılma” mevzusunda geçen kullanımın da harekesiz yazımda ilginç bir sonucu var:

Yine SNT TIPKIYAZIM kelimemiz karşımızda yanında da EYAM kelimesi var. Acaba bu 6 gün meselesi etkilenme kaynaklı yanlış bir okuma olabilir mi? Bu çalışmak isteyenler için bilgi olarak dursun.

Konuya dönersek;

Yani birileri buradaki ifadeyi “onu sene veya gün bağlamaz ( o bunların dışındadır) şeklind okusaydı yani meal bu şekilde yaygınlaşsaydı kimse buna da itiraz etmeyecekti.

-Onu uyuklama ve uyku tutmaz.

-O sene veya gün edinmez. ( Zamanın dışındadır)

Tabi bu şekilde okunmalıdır demiyorum. Sadece sizlere “harekesiz/noktalamasız” okuma konusunu biraz araladım.

Bazı arkadaşlar “bir şey iddia ediyorsun o halde doğru meal ne onu söyle” diyorlar. Aynı çalışmayı yapmayana, aynı yoldan geçmeyene ben nasıl meal söyleyeyim?

Benim bu sitede size “kesin sonuç” sunmak gibi amacım yok. Bu sitenin amacı en başından beri çalışma notlarımı sizlere sunmak. 2013 yılındaki ilk yazıdan bu son yazıya kadar yanlışlarımla doğrularımla kat ettiğim aşamaları görebilirsiniz. Konuları çalışmayanlara ansiklopedi yazsam kar etmez; çalışıp aynı noktalara şahit olduğumuz arkadaşlara bir kelime ifade etmek için yetiyor.

Bu bir çalışma alanı ve kelimeler birbirine bağlı.

Örneğin;

Uyuma kelimesinin geçtiği ayetleri inceleyecekseniz ve oradaki nevm’ler yevm olabilir mi diye bakacaksınız. Şunu belirtmek isterim ki orada geçen diğer kelimeleri de irdeleyip oturtmanız gerekli.

örneğin Araf 97’de geçen “naimun” kelimesi “yevm” kökünden okunabilir mi diye bakarken orada geçen “BEYETEN” kelimesinin de (BEYT) neden durduk yere GECELEYİN diye meallendiğini de sorgulamanız ve çözümlemeniz gerekiyor.

Ben doğru meali söylemeyince bu kadar delil sizce inceleme dışı mı?

(Bir NAR görüyorsanız oraya gitmelisiniz belki bir hidayet gelir değil mi?)

Konumuza yani 365 kez geçen YEVM kelimesi konusuna gelirsek; belki bazı kelimeler yanlış okundu eksik okundu biz bu 365 sayısına bu incelemeyi bitirmeden nasıl güveneceğiz? Spekülasyon yapıyorum: Belki birileri bu 365 sayısına oturtmak için yanlışlık yaptı ve bazı yevm kelimelerini yanlış okudu yanlış noktaladı… Olamaz mı? 

Üçüncü gerekçem: Yevm kelimesine dahil başka çıkarımlar var. Tabi bunlar şu an için açıklanacak boyutta değil. Noktalamasız metinden çalışırken görmeniz gereken başka hususlar var. Bunları görmeniz sizde yeni açılımlar yapacak. 

UYARI: Noktalamasız metinden okuma yapma çalışması “ben bunu beğenmedim hadi y olmasın da n olsun” şeklinde bir çalışma değil. Keyfi olarak tahrif etmeye çalışanlar elbette olacaktır; bu kaçınılmaz. Sistemsiz, keyfi, delilsiz okumalardan uzak durunuz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


**