Yusuf Peygamber’in yanlış yorumlanan kıssası : Yusuf’un güzelliği

Bu yazıda Yusuf Suresinde 31. ayetinin “yanlış yorumlanması” ile ayetin asıl anlattığından uzaklaşıldığı konusundaki bulgumu paylaşacağım.

Yusuf Suresi ağırlıklı olarak Yusuf peygamberin kıssasını bizlere anlatır. 19-22 arası ayetlerde Yusuf’un Mısır’a götürülüşü, 23-25 arası ayetlerde kendisine meyleden vezirin/azizin karısının tutumu karşısında Yusuf’un sınanışı ve iftiraya uğraması, 26-29. ayetler arasında da kanıtlarla Yusuf’un suçsuzluğunun ortaya çıkışı anlatılır.


30. Şehirde birtakım kadınlar: “Aziz’in karısı, (hizmetçisi olan) genç (delikanlı) kölesinin gönlünü çelmeye kalkmış. Öyle ki Yusuf’un sevdası onun kalbine işlemiş. Doğrusu biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz” dediler.

 31. Kadın, onların dedikodusunu duyunca, onlara davetçi gönderdi; onlar için dayanacak yastıklar hazırladı. Herbirine bir bıçak verdi. (Kadınlar meyveleri soyarken Yusufa): “Çık karşılarına!” dedi. Kadınlar onu görünce, onun büyüklüğünü anladılar. (Şaşkınlıklarından) ellerini kestiler ve dediler ki: Haşa Rabbimiz! Bu bir beşer değil… Bu ancak üstün bir melektir!


Ayetin yukarıda renklendirdiğim kısmı bakın diğer meallerde de nasıl çevrilmiş:

Kadınlar, onu görünce şaşırdılar, meyve yerine ellerini doğradılar

Böylece onu (olağanüstü güzellikte) görünce (insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde) büyüttüler, (şaşkınlıklarından) ellerini kestiler 

Kadınlar onu görünce, güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar da onu gözlerinde büyüttüler ve şaşkınlıklarından ellerini kestiler

Kadınlar Yusuf’u görünce güzelliği karşısında büyülendiler (şaşkınlıklarından) ellerini kestiler

Kadınlar Yûsuf’u görünce, onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler

şimdi onlar bunu görünce kendisini büyük bir varlık olarak tanıdılar, (hayranlıklarından) ellerini kesdiler 

Kadınlar onu görünce hayran kaldılar, onun güzelliğine dalıp gittiklerinden, farkında olmadan kendi ellerini kestiler

Onu gördüklerinde, güzelliğine hayran kaldılar da şaşkınlıkla ellerini kestiler.

Ayette geçen ekberne-hu” ifadesi Yusuf’un çok güzel olması bilgisi dolayısı ile olsa gerek  hep Yusuf Peygamberin güzelliğine atıf yapacak yorumlamalar ile birlikte çevrilmiş. Zira kadınların ellerini kesmeleri ise bu şaşkınlığın neticesinde olduğuna atıf yapılmış. Hatta bazı çevirilerde bir de kadınların önüne meyveler ve meyve tabakları da koyulması ihmal edilmemiş. 

Devam eden ayetlerden sonra bu ayet hakkında çok önemli bir soru soracağım:


32. Bunun üzerine kadın onlara dedi ki: “İşte bu, beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun ki, ben, ondan karşılık almak istedim. Fakat o, iffetinden dolayı bundan kaçındı. Yine Andolsun ki, kendisine emrettiğim (birlikte olma teklifini) kabul etmezse, mutlaka o zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacaktır.” 

33. Yusuf: “Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Eğer onların komplolarını benden uzaklaştırmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum” dedi. 

34. Ve Rabbi onun duasını kabul etti ve onu onların komplolarına karşı korudu. Çünkü O gerçekten her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi detayıyla bilendir.

35. Sonra onlar (Yusuf’un suçsuzluğuna dair) bu kadar delili gördükleri halde, onu (dedikoduların kesileceği) bir zamana kadar zindana atmayı uygun buldular. 


Devam eden ayetlerden anlıyoruz ki valinin karısının amacı Yusuf’a bir komplo kurmakmış! Hatta 33. ayete göre Yusuf “onlara meyletme ve cahilerden olma” tehlikesini kendi nefsinde hissetmiş ve Allah’a dua etmiş.

31. ayete dönersek : Kadınların toplandığı meclise Yusuf’u çağıran valinin karısının amacı neydi? Yusuf’un eşsiz güzelliğinden nasıl etkilendiğini ispatlamak için meclisteki kadınları da aynı duruma mı düşürmekti? BU YÜZDEN Mİ ELLERİNE BIÇAK VERDİ? PEKİ BÜTÜN KADINLARIN ELLERİNİ KESECEĞİNDEN NASIL BU KADAR EMİN OLABİLİYORDU? (lütfen düşünün diyelim ki 10 kişiyi topladınız ellerine keskin bir bıçak verdiniz ve haydi şu meyveleri soyadurun dediniz ve o esnada deneklere çok şaşıracakları bir şey gösterdiniz bu durumda şaşkınlıktan bıçaklar ile ellerini kanatacaklarından emin olabilir misiniz?) EĞER KADINLARA ÖZELLİKLE BIÇAK DAĞITILDIĞI VURGULANMAMIŞ OLSAYDI VE BAZI KADINLARIN ŞAŞKINLIKTAN ELLERİNİ BİLE DOĞRADIĞI ANLATILSAYDI BU ANLAMLANDIRMA DOĞRU OLABİLİRDİ FAKAT VALİNİN KARISI MECLİSTEKİ KADINLARA ÖZELLİKLE BIÇAK DAĞITIYOR VE KADINLAR AĞIZ BİRLİĞİ ETMİŞCESİNE YUSUF’U İNSAN ÜSTÜ SIFATLARLA ÖVMEYE BAŞLIYORLAR BİR DE DAĞITILAN BIÇAKLARLA ŞAŞKINLIKLARINI İSPAT ETMEK İÇİN ELLERİNİ KESİYORLAR!!

Devam eden ayetlerde Yusuf’un onlara meyledip cahillerden olma korkusu ise bunu net olarak açıklıyor. Yani kadınlar Yusuf’un güzelliğinden etkilenmedi, sadece valinin karısının duyduğu yüksek arzuyu haklı çıkarmak için onun kurduğu kumpasa ortak oldular ve kendilerine öğretildiği üzere davrandılar..

Eğer ikna olmadı iseniz :


50. Hükümdar dedi ki: ‘Onu bana getirin.’ Ona elçi geldiğinde (Yusuf:) ‘Efendine dön de ona sor: ‘Ellerini kesen o kadınların durumu neydi? Doğrusu benim Rabbim, onların hileli düzenlerini gerçekten bilendir.’ 

51. (Hükümdar topladığı o kadınlara:) ‘Yusuf’un nefsinden murad almak istediğinizde durumunuz neydi?’ dedi. Onlar: ‘Allah için, haşa’ dediler. ‘Biz ondan hiç bir kötülük görmedik.’ Aziz (Vezir)in karısı da dedi ki: ‘İşte şu anda gerçek orta yere çıktı; onun nefsinden ben murad almak istemiştim. O ise gerçekten doğruyu söylenlerdendir.’ 


Hala ikna olmayanlar Kuran’ın neresinde Allah Yusuf peygamber’in fiziksel güzelliğini anlatıyor veya övüyor yorum olarak yazabilirlerse sevinirim…

Ayrıca resullerin getirdiği mesaj ile onlarının fiziksel güzelliklerinin yarıştırılması arasında ben bir bağlantı kuramıyorum. Onların hepsi bizlere Allah’ın mesajını bildirdikleri için zaten çok çok güzeller…

Share